Back

0 Ca Khúc "Chúa Nguồn Cậy Trông" Hoàng Long Trình Bày

Ca khúc "Chúa Nguồn Cậy Trông" Nhạc Hoa Kỳ "The End of the World" được nữ Nhạc sĩ Linh Phương viết Lời Việt do Hoàng Long trình bày với tiếng đàn của Dương cầm thủ Linh Phương tại Đài ABTV 15.2 trong Mùa Lễ Chúa Phục sinh 2020. 

 

0 Comments

  • There is no comment found.