Back

0 Ca Khúc "Con Về Nhà Chúa" - Ca sĩ Kim Phượng Trình Bày

Ca Khúc "Con VềNhà Chúa” một sáng tác của  nữ Nhạc sĩ Linh Phương được Ca sĩ Kim Phượng trình bày trong Chủ Đề 2 "Đức Jesus Sống Lại Vinh Quang” do Hội Thánh Tin Lành Lutheran thực hiện tại Đài ABTV 15.2 trong Mùa Chúa Phục Sinh 2020

 

                                     

0 Comments

  • There is no comment found.