Back

0 Ca Khúc "Đường Con Đi" - Trần Xuân Hạ Trình Bày

Ca Khúc "Đường Con Đi " Nhạc Pháp “Comme d’habitude, Claude François), được nữ Nhạc sĩ Linh Phương viết lời Việt, Trần Xuân Hạ trình bày trong Chủ Đề 2 "Đức Jesus Sống Lại Vinh Quang: do Hội Thánh Tin Lành Lutheran thực hiện tại Đài ABTV 15.2 trong Mùa Chúa Phục Sinh 2020.

 

0 Comments

  • There is no comment found.