Back

0 Ca Khúc "Con Đường Chúa Đi Qua"- Lệ Hằng trình bày

Ca Khúc "Con Đường Chúa Đã Đi Qua" do Lệ Hằng trình bày trong Chủ Đề 1 "Con Đường Đức Giê-Xu Đã Đi Qua" do Hội Thánh Tin Lành Lutheran thực hiện tại Đài ABTV 15.2 trong Mùa Chay 2020 ...

 

0 Comments

  • There is no comment found.