Vietnamese Lutheran Church

Back

0 Lai Lịch Ca Khúc “White Christmas” - Gene Edward Veith

Ngày nay, vào Mùa Giáng sinh chúng ta thường nghe các ca khúc Giáng sinh trổi lên, trong số này có bài “White Christmas.”

 Theo Jody Rosen, White Christmas trở thành một ca khúc được mến chuộng nhất.  Khi ngưòi di dân gốc Nga-Do-thái tên Irving Berlin (Israel Baline)  cho ra đời nhạc phẩm “White Christmas” vào năm 1942.  Lúc ấy, quốc gia Hoa Kỳ đang trong cuộc Thế chiến II. Có rất nhiều quân nhân Hoa Kỳ sống xa nhà trên các chiến trường, ca khúc này đã được hoan nghinh nồng nhiệt với giọng ca trầm ấm của Bing Crosby thu âm và có số bán cao nhất trong lịch sử.

 Ca khúc này không có đề cập đến Giê-xu, âm điệu của nhạc đời khi Irving Berlin sáng tác và những ngưòi không phải là tín hữu của Giê-xu cũng cử hành lễ Mừng Chúa Giáng sinh!

 

Lyrics

I'm dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten and children listen
To hear sleigh bells in the snow

I'm dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white

I'm dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten and children listen
To hear sleigh bells in the snow

I'm dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white 

 

 

 

 

0 Comments

  • There is no comment found.