• 0 TÌM HIỂU VỀ Ý NGHĨA MÙA CHAY – Mục sư Nguyễn Hữu Ninh

  Ash Wednesday Mùa Chay Lent trong Giáo hội Tây phương từ nguyên thủy gồm có bốn muơi ngày kiêng ăn và cầu nguyện để dọn lòng cho Chúa nhật Chúa  Phục sinh.  Trong giai đoạn này, các tín hữu  tra xét lòng mình, đau đớn về tội phạm của mình và cầu mong Chúa soi dẫn mình.  Mùa Chay năm 2018 bắt đầu từ ngày  Ash Wednesday 14-2 và kéo dài đến 40 ngày và chấm dứt vào ngày Thứ Sáu Good Friday.  Chúa nhật kế tiếp luôn luôn là để cử hành sự vui mừng hân hoan của ngày Chúa Sống lại.  Tại sao là thời gian Bốn mươi ngày? Con số 40 có một ý nghĩa tâm linh đặc biệt trong Thánh Kinh.  Môi-se đã trải qua 40 ngày cầu nguyện trên Núi Si-na-i. Dân Do-thái đi lang thang trong sa mạc 40 năm trước khi vào Ðất Hứa. Tiên tri Ê-li đã trải qua 40 ngày trong sa mạc. Tiên tri Giô-na rao báo có 40 ngày để dân chúng tại Kinh đô Ni-vi-ve từ bỏ thờ hình tượng để ăn năn và quay trở về thờ phương Thiên Chúa.  Jesus ở trong sa mạc kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày để chuẩn bị cho thánh vụ của Ngài. Các tín hữu Ðấng Christ cử hành mùa Chay có 40 ngày tĩnh tâm tra xét lòng mình trước Chúa.   Ash Wednesday là khởi điểm của Mùa Chay, gồm có 40 ngày kiêng ăn và thống hối về tội phạm của mình.  Ðây còn gọi là ngày “Day of Ashes.”   Gọi như thế là bởi vì vào ngày này, các tín hữu nhận trước trán dấu thập tự giá với tro.  Danh hiệu 'Day of Ashes'  đến từ chữ  La-tinh "Dies Cinerum"  được tìm thấy vào thời  Giáo hoàng Gregory the Great (590-604).  Vào thời Cựu Kinh, tro đã đưọc dùng đến với hai mục đích: biểu hiệu sự hạ mình và gớm ghê chính mình; và dấu hiệu cho sự ăn năn thống hối về tội phạm.  Ngày lễ Tro cũng đã được cử hành theo tập quán của Cựu Kinh.  Nhận tro nơi trán như là để nhắc nhở đến sự gớm ghê về tội lỗi và tỏ lòng ăn năn trong Giáo hội Anh quốc vào thế kỷ 10.  Lễ Tro này đã được phổ biến và cử hành trong các Hội thánh Tây phương Synod of Benevento năm 1091. Từ buổi nguyên thủy, sự dùng tro để bày tỏ lòng ăn năn như là một cách thức riêng tư.  Về sau lễ này đã trở nên một phần của nghi lễ ăn năn nơi công cộng.  Tro  dùng làm biểu tượng của tín hữu cầu nguyện và ăn năn tội lỗi mình.    Làm dấu “thập tự” (x -cross) trưóc trán làm một hình bóng thuộc linh trên các tín hữu đã nhận thánh lễ Báp-têm.  Khi một em trẻ được sinh ra trong gia đình Cơ-đốc nhân, em được giải thoát khỏi địa vị nô lệ của tội lỗi và ma quỉ, để trở nên một nô lệ trong sự công nghĩa của Ðấng Christ (Rô-ma 6:3-18) Trong ý nghĩa này đã được Thánh Giăng nhìn thấy khải tượng và ông mô tả trong sách Khải thị, chúng ta được biết về các tôi tớ của Thiên Chúa, song song với khải tượng  mà tiên tri Ê-xê-chi-ên đã thấy.  Sách Ê-xê-chi-ên 9: 4 chép: CHÚA phán cùng người ấy: "Hãy đi khắp thành, tức là khắp Giê-ru-sa-lem, đánh dấu trên trán những người đã than thở, khóc lóc về mọi việc ghê tởm đã phạm trong thành." "And the LORD said to him [one of the four cherubim], 'Go through the city, through Jerusalem, and put a mark [literally, "a tav"] upon the foreheads of the men who sigh and groan over all the abominations that are committed in it. (Ezekiel 9:4) Ngôn ngữ Hê-bơ-rơ cổ  “Tav” có ý nghĩa như tiếng Hi-lạp “chi” - “x”  cũng là từ ngữ thứ nhất trong chữ “Christ.”   Các vị thông giáo Do-thái giáo (rabbis) cho biết rằng có mối liên quan giữa “tav” và “chi” và không thể nghi ngờ rằng dấu x trong sách Khải thị mà các thánh đồ đã được đóng dấu ấn ấy nơi trán. Các Giáo phụ của Hội thánh đã dùng dấu chữ “x” (tav-chi-cross) mà tiên tri Ê-xê-chi-ên đã  thấy một số người đã được thiên sứ  đóng dấu nơi trán như là các tôi tớ của Chúa.  Từ ngữ Lent xuất xứ từ chữ “Lencten”  người  Ý-đại-lợi  gọi là  Quarestima,  cả hai từ nguyên ngữ Latin Quadragesima.  Từ ngữ Latin  “Quadragesima” có nghĩa là bốn mươi giờ có ý nói đến 40 giờ hoàn tất kiêng ăn cầu nguyện trưóc khi lễ kỷ niệm mừng Chúa Sống lại trong thời kỳ Hội thánh đầu tiên.   Trong các Hội thánh Tây phương, ngày thứ nhất của Mùa Chay, vào ngày Thứ Tư trưóc lễ Chúa Sống lại bảy tuần.  Vào ngày lễ này, tro được để trên trán của các tín hữu để nhắc nhở về sự chết, về sự thống hối tội lỗi và sự cần thiết để thay đổi đời sống của họ.  Sự  thực hành ngày lễ này vào thời Trung Cổ trong các Giáo hội Công giáo La-mã, Anh quốc giáo, Episcopal, Lutheran, và đến năm 1990, thì có thêm các Giáo hội Methodist và Presbyterian đã thực hành dấu “x” vào dùng ngón tay trỏ nhúng vào tro tạo thành dấu thập tự nơi trán trong ngày lễ Tro.    

 • 0 Mùa Chay Thời Điểm Để Gặp Chúa Tác Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Ninh

   Kinh Văn: “Phải là vị thượng tế như thế mới thích hợp với chúng ta, một đấng thánh khiết, toàn thiện, không ô uế, tách biệt với những ngưòi tội lỗi, vượt cao hơn các tầng trời, không giống các thượng tế khác cần phải hằng ngày dâng các sinh tế trưóc vì tội mình, sau vì tội dân.  Ngài làm việc này một lần đủ cả, dâng hiến chính bản thân làm sinh tế.”  (Hê-bơ-rơ 7: 26-27)  Thưa quí vị:  Năm nay, 2018, Mùa Chay đã bắt đầu từ Chúa nhật ngày 14/2 cho đến Tuần Thánh vào Chúa nhật Lễ Lá ngày 25/3 kéo dài đến ngày Good Friday 30/4.  Trong Giáo hội Lutheran, Mùa Chay là lúc để tín hữu gặp Chúa, vậy chúng ta  nhìn về sự đau thương và sự chết của Ngài với  ý nghĩa gì?  Vào thời đại của Martin Luther đang sống, giáo dân đã cử hành  Mùa Chay theo truyền thống và tin tưỏng rằng họ nhận được ân huệ của Thiên Chúa qua sự hi sinh cứu chuộc của Chúa Cứu-Thế Giê-xu.  “Mùa chay, Ngày Lễ Lá, Tuần lễ Thánh cần được gìn giữ, Luther viết trong “The German Mass and Order of Service, “không bắt buộc một ai ăn kiêng, nhưng là  để gìn giữ lịch sử của sự thống khổ và Phúc âm trong Mùa Chay.”  Luther viết tiếp, “Tuần Thánh sẽ giống như các tuần lễ khác mà sự đau thương của Giê-xu cần được giải nghĩa mỗi ngày mỗi giờ cho đến trọn tuần ... và các thánh lễ này  đã được ban cho mỗi một nguời có lòng ưóc ao. Đối với các Ki-tô hữu, trọng tâm của các ngày lễ này chính là Lời Chúa và các Thánh lễ.”  Luther đã không kết án sự thực hành truyền thống để giúp  con nguời biết về Giê-xu và hiểu Phúc âm, nhưng ông biết họ đặt niềm tin vào   trong Tuần Chay hầu hi vọng nhận được ân phúc từ Thiên Chúa.  Luther muốn các tín hữu  hãy  đơn giản gặp Giê-xu trong sự đau đớn của Ngài, để nhận ra tội lỗi của mình, và không có bất cứ điều gì để chuộc tội thay cho mình ngoài Chúa Cứu-Thế.  Trên Hai Vai Của Giê-Xu  Trong bài giảng của ngày Good Friday, Luther đã giảng về Đấng Ky-tô như là vị Tế lễ Thượng phẩm và là sinh tế được dâng trên “bàn thờ” của thập tự giá:  “Phải là vị thượng tế như thế mới thích hợp với chúng ta, một đấng thánh khiết, toàn thiện, không ô uế, tách biệt với những ngưòi tội lỗi, vượt cao hơn các tầng trời, không giống các thượng tế khác cần phải hằng ngày dâng các sinh tế trưóc vì tội mình, sau vì tội dân.  Ngài làm việc này một lần đủ cả, dâng hiến chính bản thân làm sinh tế.”  (Hê-bơ-rơ 7: 26-27)  Tại thập tự giá, Giê-xu đã mang trên vai Ngài mọi tội lỗi của chúng ta. Trên vai Ngài, tội lỗi chúng ta đã chồng chất trên đó.  Ngưòi nào thành khẩn suy niệm về sự thống khổ của Giê-xu hằng ngày, từng giờ  hay chỉ một khắc trong ngày thì là tốt hơn là ngưòi lo ăn kiêng suốt năm, đọc kinh lần chuỗi cả ngày cho có lệ.  Thật thế, sự tĩnh tâm suy niệm về sự thống khổ của Cứu-Chúa là quan trọng hơn hết.  Nhớ đến sự đau đớn của Giê-xu và Ngài chết thay cho ta  không phải là điều dễ dàng đâu.  Có ngưòi hồi niệm về sự đau thương của Ngài nhưng lại trút giận dữ trên ngưòi Do-thái hoặc đổ trên Giu-đa Ích-ca-ri-ốt....  Luther tiếp tục, “Nhưng ai suy niệm về sự thống khổ của Giê-xu với tất cả nỗi xúc cảm tận đáy lòng, kinh sợ về cơn thạnh nộ, sư trừng phạt của Thiên Chuá trút đổ trên mình là tội nhân, thì khi ấy Thiên Chúa sẽ giải phóng ta qua chính sự hi sinh của Giê-xu đã nhận chịu thay cho ta rồi tại thập tự gia trưóc Chúa Cha.  Vì Tội Lỗi Của Chúng Ta  Bên cạnh sự suy niệm về sự đau thương của Chúa Ki-tô trong Mùa Chay, Luther cũng chú trọng đến Muời Điều Luật và ý nghĩa.  “Luật pháp đã được ban cho chúng ta là để bày tỏ ra tội lỗi; nhưng Luật không có quyền lực cứu rỗi chúng ta khỏi tội và giải thoát ta.”   Luther đã viết một Thánh ca, “Here is the Tenfold Sure Command,”  đặc biệt cho Mùa Chay.  Đây là cách để con dân Chúa tưởng nhớ đến Muời Điều luật và ý nghĩa.  Sự thừa nhận tội phạm và tĩnh tâm về những gì Giê-xu đã làm cho ta để ta đưọc ơn tha thứ, sự cứu rỗi và sự sống đời đời đã được Martin Luther dạy dỗ và khích lệ chúng ta trong Mùa Chay.  Ông nhắc nhở chúng ta rằng ”Sự đau đớn của Đấng Ky-tô  là sự cần thiết, đó là món quà ân phúc và thương xót mà Ngài đã ban cho chúng ta.” Khi chúng  ta thống hối về tội phạm của mình và kinh hãi, Luther viết “Chúng ta hãy nhìn về thập tự giá nơi đó Giê-xu đã chết thay cho ta, nhịp đập của quả tim ta rộn ràng vì tình yêu bao la của Ngài đã bao phủ tội lỗi của chúng ta bằng chính huyết báu của Ngài.  Lòng ta sẽ tràn đầy tình yêu của Chúa  và niềm tin của chúng ta đưọc củng cố.  Cho Mùa Chay này, Martin Luther đã ban lời chúc phước “Nguyện cầu xin Cứu-Chúa Giê-xu Ky-tô  giơ lên đôi bàn tay, hông Ngài và khiến con tim của ông bà anh chị em đưọc thỏa vui với tình yêu Ngài, và quí vị nhìn ngắm và nghe tiếng nghe tiếng phán của Ngài cho đến khi tìm được niềm vui thỏa trong Ngài.  Amen”    

 • 0 Jesus Thanh Tẩy Ðền Thờ - Mục sư Nguyễn Hữu Ninh

   Kinh Văn:  Ma-thi-ơ 21: 12-17  (Xem Mác 11:15-19 Lu 19:45-48; Gi 2:13-22)   Đức Giê-su vào trong đền thờ và đuổi hết những kẻ mua bán ra ngoài. Ngài đổ bàn của những người đổi tiền và lật ghế của mấy kẻ bán bồ câu. Ngài phán cùng họ: “Kinh Thánh chép: ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện nhưng các người biến thành sào huyệt trộm cướp’.”   Có những người mù và què đến với Ngài trong đền thờ và Ngài chữa lành cho họ. Nhưng các thượng tế và chuyên gia kinh luật thấy các việc diệu kỳ Ngài làm cũng như nghe những lời trẻ em reo lên trong đền thờ: “Hô-sa-na Con vua Đa-vít”, thì tức giận hỏi Ngài: “Ông có nghe chúng nó nói gì không?” Đức Giê-su trả lời: “Có, thế các ông chưa đọc lời Kinh  Thánh: ‘Chúa đã được miệng trẻ thơ và em bé còn bú ca ngợi sao?’ ”   Rồi Ngài lìa họ, ra khỏi thành phố đến làng Bê-tha-ni và nghỉ đêm ở đó.   Buổi sáng Chúa nhật lễ Lá, Jesus đã vào thủ đô Jerusalem như một vị vua chiến thắng, chung quanh dân chúng tung hô Ngài “Hô-sa-na.”   Khi đêm xuống, Jesus bèn vào thành Bê-tha-ni (mác 11:11) để nghỉ ngơi. Ðến ngày sau, Chúa cùng các môn đệ trở lại đền thờ Jerusalem.  Bối cảnh của câu chuyện này là nhằm vào dịp đại lễ Vượt qua.  Xem Xuất Ai-cập ký 13:  “1.         CHÚA phán dạy Môi-se: “Dân Y-sơ-ra-ên phải hiến dâng cho Ta tất cả các con trưởng nam. Con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên đều thuộc về Ta, kể cả con trưởng nam của  loài người và con đầu lòng của súc vật.” Sau đó Môi-se nói với dân chúng: “Hãy kỷ niệm ngày này là ngày anh chị  em ra khỏi Ai-cập, ra khỏi đất nô lệ vì CHÚA đã đem anh  chị em ra bằng cánh tay quyền năng của Ngài. Đừng ăn món chi có men. Anh chị em ra đi hôm nay, vào tháng giêng.   Khi CHÚA đã đem anh chị em vào xứ của người Ca-na- an, Hê-tít, A-mô-rít, và Giê-bu-sít, xứ Ngài đã hứa ban cho tổ phụ anh chị em, là xứ tràn trề sữa và mật ong, thì anh chị em phải giữ lễ này vào tháng này. Trong bảy ngày phải  ăn bánh không men và đến ngày thứ bảy phải tổ chức lễ thờ phượng CHÚA. Trong suốt bảy ngày này phải ăn bánh không men, giữa vòng anh chị em sẽ không có món gì có men, và không được thấy men trong toàn lãnh thổ. Vào ngày đó, anh chị em nói cho con cái: ‘Cha làm như vậy vì điều CHÚA đã làm cho cha, khi Ngài đem cha ra khỏi xứ  Ai-cập.’ Việc giữ lễ này đối với anh chị em sẽ như một dấu trên tay, một kỷ niệm trên trán, để nhắc nhở luật pháp của CHÚA nơi môi của anh chị em, vì CHÚA đã dùng cánh  tay quyền năng đem anh chị em ra khỏi Ai-cập. Anh chị em phải giữ mạng lệnh này,  vào đúng thời điểm ấn định, từ năm này qua năm khác.“  Dân số ký 9:  CHÚA phán bảo Môi-se trong sa mạc Si-nai vào tháng giêng năm thứ nhì sau khi rời khỏi Ai-cập: “Con phải cho dân Y-sơ-ra-ên cử hành lễ Vượt Qua vào thời gian ấn định. Con hãy giữ lể ấy đúng thời gian ấn định, vào lúc chạng vạng tối ngày mười bốn tháng này đúng theo mọi qui luật và sắc lệnh.” Vậy Môi-se bảo dân Y-sơ-ra-ên cử hành lễ Vượt Qua: họ giữ lễ ấy trong sa mạc lúc chạng vạng ngày mười bốn tháng giêng đúng theo mọi điều Chúa đã truyền lệnh cho Môi-se nhưng hôm ấy, có mấy người bị ô uế vì đến gần xác chết nên không giữ lễ Vượt Qua được. Vậy họ đến cùng Môi-se và A-rôn ngay hôm ấy và thưa với Môi-se: “Chúng tôi bị ô uế vì xác chết của loài người. Vì sao giữa dân Y-sơ-raên chúng tôi phải mất phần dâng tế lễ cho CHÚA theo thời gian ấn định?” Môi-se đáp: “Anh em hãy đợi tôi đến tìm biết điều CHÚA truyền dạy về anh em.” CHÚA phán dạy Môi-se: “Con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên: Khi một người trong vòng các ngươi hoặc trong dòng dõi các ngươi bị ô uế vì xác chết hoặc bận đi xa, thì cũng buộc phải giữ lễ cho CHÚA. Những người ấy phải giữ lễ này ngày mười bốn tháng hai lúc chạng vạng, ăn bánh không men với rau đắng. Đừng để vật gì còn lại đến sáng mai, cũng không nên bẻ gãy các xương. Phải giữ đúng mọi luật lệ về lễ Vượt Qua. Nhưng những ai tinh sạch và không đi xa mà chẳng giữ lễ Vượt Qua thì sẽ bị khai trừ ra khỏi nhân dân, vì chẳng dâng tế lễ cho CHÚA trong kỳ ấn định; người ấy sẽ mang tội mình. Khi một người nước ngoài kiều ngụ giữa các ngươi muốn cử hành lễ Vượt Qua, thì phải giữ đúng các qui luật và sắc lệnh. Các ngươi phải áp dụng qui luật cho người nước ngoài cũng như cho người bản xứ.”   Phục. 16: Lễ Vượt Qua “1.      Anh chị em phải giữ Lễ Vượt Qua của CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em vào tháng A-bíp  vì trong tháng A-bíp Chúa đã đem anh chị em ra khỏi xứ Ai-cập lúc ban đêm. Phải bắt con vật trong bầy bò hay bầy chiên để dâng lên CHÚA, làm tế lễ Vượt Qua, tại địa điểm CHÚA sẽ chọn để đặt Danh Ngài. Đừng ăn tế lễ đó với bánh có men, nhưng trong bảy ngày anh chị em phải ăn bánh không men, là bánh khổ nạn để trọn cuộc sống anh chị em có thể nhớ lại lúc mình rời bỏ Ai-cập, vì anh chị em đã rời xứ đó cách vội vàng. Trong bảy ngày đó khắp cả nước không ai được phép giữ men, và thịt sinh tế dâng hiến vào buổi tối ngày thứ nhất không được còn thừa đến sáng hôm sau. Anh chị em không được phép dâng tế lễ Vượt Qua tại bất cứ nơi nào trong xứ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ ban cho, nhưng phải dâng tại địa điểm Ngài sẽ chọn để đặt Danh Ngài. Tại chỗ đó, anh chị em sẽ dâng tế lễ Vượt Qua vào buổi chiều, lúc mặt trời lặn vào thì giờ kỷ niệm cuộc xuất hành ra khỏi Ai-cập. Phải nấu thịt sinh tế và ăn tại địa điểm CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ chọn và đến sáng hôm sau anh chị em sẽ về trại mình. Trong sáu ngày kế tiếp, anh chị em sẽ ăn bánh không men đến ngày thứ bảy sẽ tụ họp lại thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, không ai được làm việc gì cả.”   Những năm trưóc, thánh vụ của Jesus  hoạt động ở các vùng xa thủ đô, nhưng giờ đây, chức vụ của Jesus được công bố cách công khai tại trung tâm quyền lực và giáo quyền tại thủ đô.  Ðền thờ Jerusalem là trung tâm của mọi sinh hoạt thờ phượng Thiên Chúa của dân Do-thái.  Bấy giờ là thời gian gần đến đại lễ Vượt qua, dân Do-thái từ bốn phương, kể cả những người xa xứ sống tại các quốc gia Cận đông kinh doanh buôn bán, nay họ lần lượt trở về quê hương để dự lễ Vưọt qua .  Xem Xuất Ai-cập ký 13: 1-10 -  Phục. 16: 1-8.  Tất cả mọi ngưòi nam đều phải vâng giữ luật lệ này, trừ phi người ấy là kẻ tật nguyền, lâm bệnh nặng. Theo Cựu Kinh, ngưòi Do-thái phải mang sinh tế đến cùng vị tư tế con bò, dê, chiên đực, bồ câu không tật nguyền, mập mạnh.  Cả bốn trưóc giả Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng đều trưóc thuật câu chuyện Chúa thanh tẩy đền thờ thật sinh động.  Qua câu chuyện này, chúng ta sẽ thật sự sai lầm khi luôn hình dung Jesus là Ðấng Chăn chiên hiền từ như Phúc âm Giăng 10 mô tả hay nghĩ rằng Chúa yếu đuối lắm.  Trong câu chuyện này, các trưóc giả đã ghi lại Jesus đã xuất hiện tại đền thờ Jerusalem thật uy dũng như một vị anh hùng, Ngài xông xáo, nổi giận, Ngài đánh đổ các bàn ghế, Ngài đã làm công việc thanh tẩy đền thờ.  Tại sao?  Jesus vô cùng đau đớn khi nhìn thấy quang cảnh buôn bán, ồn ào, tranh giành, làm tiền bất chính của giới con buôn cấu kết với hàng lãnh đạo Do-thái giáo để trục lợi trên đám dân đông Do-thái. Có ngưòi khi đọc đến câu chuyện này thì trách rằng tại sao Chúa không có tình thương, tại sao Chúa đánh đổ nhóm ngưòi trao đổi tiền bạc này tại đền thờ?  Muốn hiểu rõ nguyên nhân nào Chúa đã ra tay mạnh bạo như thế, chúng ta cần nghiên cứu vấn đề cho rõ rõ hơn. Vậy việc này đã xảy ra tại nơi nào?  C. 12:  Tại đền thờ Jerusalem.  Theo kiểu mẩu của đền thờ Jerusalem thì có ba phần chính: nơi Chí thánh: chỉ có vị tư tế cấp thượng phẩm được đặt chân đến nơi này mỗi năm một lần; nơi thánh:  các vị tư tế và ngưòi Do-thái đã nhận lễ cắt bì thì được phép đến nơi này; hành lang:  những ngưòi ngoại bang không chịu lễ cắt bì thì được đặt chân đến phần này.     Tại sao Chúa thanh tẩy đền thờ?  Hai mươi ngày trước đại lễ Vượt qua, bên ngoài hành lang của đền thờ, ngưòi ta thấy các lều vải được giăng lên, ngưòi ngưòi qua lại thật nhộn nhịp.  Những thương buôn mang các bò, chiên, dê đực, bồ câu đến để bán, các ngưòi Do-thái hành hương sống tại Ba-by-lôn, Alexandria, Hi-lạp, Rô-ma… trở về thủ đô Jerusalem .  Khi Jesus vào đền thờ, Ngài trông thấy nghe được âm thanh ồn ào, cải vả nhau, quang cảnh thật náo nhiệt với những người dân và nhóm ngưòi thương buôn bán thú, tại các bàn thì có  các anh chàng giàu có hành nghề đổi bạc.  Bởi vì  có nhiều ngưòi Do-thái sống tại ngoại quốc và vùng Cận Ðông trở về thủ đô Jerusalem để hành hương, họ mang theo tiền bạc của quốc gia ấy.   Thoạt đầu, công việc đổi bạc này giúp cho người Do-thái sống tại ngoại quốc nhằm vào dịp lễ Vượt qua.  Tuy nhiên, về sau thì tình trạng trở nên tồi tệ hơn.  Nhận thấy việc đổi bạc này tạo nên mối lợi kếch xù,  nhóm người đổi bạc phải cấu kết với hàng giáo phẩm Do-thái giáo để  hiệp thương trục lợi.  Họ bèn cho đổi tiền với giá cắt cổ chợ đen.  Nhóm thương buôn buộc phải mua chỗ ngồi tại hành lang mà hành nghề,  số lợi nhuận sau khi thu vào, họ âm thầm mang đến chia cho các vị tư tế cao cấp An-ne và Cai-phe.  Cách làm ăn này của các thương buôn đã được các giới chức tôn giáo cấp cao bao che.  Dù cho lối làm ăn này có liên quan đến lễ Vượt qua, nhưng bản chất của nó không phải là sự thờ phượng mà là tham lam tiền bạc.  Ðó là lý do, Jesus đã nổi giận và thịnh nộ .  Nhìn thấy cảnh trạng ấy, Chúa đau xót vì nhóm lãnh đạo Do-thái giáo đã biến đền thờ Chúa thành ra chỗ “hang ổ trộm cướp” mà Chúa trích dẫn từ Giê-rê-mi 7: 9.“Các ngươi trộm cắp, giết người, gian dâm, thề dối, cúng tế thần Ba-anh, đi theo các thần khác mà các ngươi chưa hề biết, rồi các ngươi đến đứng trước mặt Ta, tại trong đền thờ này, là nơi mang danh Ta, và nói:  ‘Chúng ta an toàn rồi!’ an toàn để tiếp tục làm những việc gớm ghiếc kia! Các ngươi xem đền thờ này, là nơi mang danh Ta, như sào huyệt bọn cướp sao? Này, chính Ta đây,  Ta đã nhìn thấy hết mọi sự.” Đấy là lời CHÚA.“ Ðền thờ Jerusalem, trong ý nghĩa hữu hình, đó  là nơi dân Do-thái thờ phượng Thiên Chúa.  Tại đó họ dâng lên lời cầu nguyện, hát xướng tôn vinh Chúa – Ê-sai 56: 7. Ðền thờ Jerusalem là biểu tượng tôn giáo của quốc gia Do-thái, nơi muôn dân nhìn vào để biết Thiên Chúa ngự trị.  Giờ đây, nơi thiêng liêng ấy trở nên một tập họp  cho các vụ kinh doanh, buôn bán.  Các vị tư tế đáng ra phải là người chuyên tâm trong sự thờ phượng Chúa, giảng dạy Lời Chúa cho ngưòi dân, nay họ đã đánh mất nhiệm vụ thiêng liêng để dính líu vào tiền bạc.  Jesus gọi đền thờ Jerusalem là “nhà Cha ta” chứng tỏ Ngài là Con của Thiên Chúa, Ngài cũng là Chủ và có thẩm quyền để can thiệp vào việc nhà Cha.  Tại sao Chúa thanh tẩy đền thờ? Chúa Ngôi Hai đã nhập thế để thi hành thánh vụ: dạy dỗ về Nước Trời đồng thời Ngài cũng muốn cải tổ một hệ thống tôn giáo đang suy đồi, bại hoại hư hỏng. Tiến sĩ H.M. Luckcock viết lại “Vào thời Hoàng đế Edward VI, Anh quốc, giáo đường St. Paul đã trở thành một nơi tập họp để trao đổi thương vụ stocks.” H.R. Haweis đã viết về lịch sử Giáo hội Anh quốc suy đồi thuộc linh: “ Các hàng giáo phẩm cao cấp ăn không ngồi rồi, thay vì đứng lên chuyên tâm rao giảng lời Chân lý, thì trong ngày Chúa nhật họ chỉ ban lễ.  Họ thu tiền sở phí hành lễ cho tín hữu 80 bảng Anh khi có một service nào về thuộc linh.  Nhà của Chúa thành ra nơi hang ổ trộm cướp.”  Chúa đã thanh tẩy giáo hội Anh  quốc giáo qua các phong trào phục hưng trong thế kỷ 19 với hai anh em nhà Wesley, và kế tiếp với Whitefield.  Ngày nay, Chúa thật sự buồn lòng khi nhìn thấy bên trong giáo hội có những cảnh buôn bán, làm tiền như tổ chức xổ số, chơi Bingo games, các trò “bầu cua cá cọp” có  tính cách cờ bạc để thu hút ngưòi đến chơi và hàng giáo phẩm thu tiền… Trong ý nghĩa thuộc linh,  mỗi con dân Chúa là “đền thờ” nơi Chúa Thánh Linh ngự trị . I Cô-rinh-tô 3: 16.  “Anh chị em không biết rằng anh chị em chính là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh chị em sao? Nếu ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại kẻ đó. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh khiết và đền thờ đó chính là anh chị em.”   Chương 6: 19. “ Anh chị em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong anh chị em, là Đấng anh chị em đã nhận từ Đức Chúa Trời sao? Anh chị em cũng không còn thuộc về chính mình nữa. Vì anh chị em đã được mua bằng một giá rất cao. Vậy hãy lấy thân thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời.” ,6    Ê-phê-sô 2 “ Anh chị em được xây dựng trên nền tảng các sứ đồ và các tiên tri, còn chính Chúa Cứu Thế Giê-su là Đá góc nhà. Trong Ngài, cả tòa nhà được xây dựng chặt chẽ và phát triển thành đền thánh trong Chúa. Cũng trong Ngài, anh chị em được xây dựng nối kết với nhau thành ngôi nhà của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.” ,2 Nếu một giáo dân chỉ có một hình thức tôn giáo ruờm rà bên ngoài, nhưng bên trong đời sống thuộc linh trống rỗng, Chúa chán ngấy các hình thức ấy. Ê-sai 1:  “  CHÚA phán: “Muôn vàn tế lễ của các ngươi có nghĩa gì đối với Ta? Ta đã chán ngán các tế lễ thiêu Chiên đực, mỡ thú  vật mập, Ta không vui về huyết của Bò đực, chiên con và dê đực. Khi các ngươi đến hiện diện trước mặt Ta, Ai đòi hỏi thứ này từ tay các ngươi? Là người d chà đạp các hành  lang Ta. Đừng dâng tế lễ chay vô ích cho Ta nữa; Ta ghét mùi hương; Ngày trăng mới, ngày Sa-bát, các lễ hội,  Ta không chịu nổi các ngày lễ trọng thể cùng tội ác. Linh hồn Ta ghét các ngày trăng mới Và các kỳ lễ hội của các ngươi. Các lễ ấy trở thành gánh nặng cho Ta, Ta lấy làm mệt mỏi để gánh chúng. Khi các ngươi đưa tay lên cầu nguyện, e Ta che mắt ta khỏi các ngươi; Dù khi các ngươi cầu nguyện nhiều, Ta sẽ chẳng nghe.Tay các ngươi đầy máu.”   Tại sao?  Bởi vì bên trong của đời sống không có sự biến cải.  Chúa kêu gọi lòng thành khẩn ăn năn thống hối, nếu không Chúa sẽ ra tay thanh tẩy, để đời sống của con dân Chúa thật sự là “đền thờ Chúa Thánh Linh ngự.”  Amen    

 • 0 Bài học từ Martin Luther và Kỹ Nghệ Ấn Loát Cho Ngày Nay

  • by Administrator
  • 07-02-2018

  Nguồn: Nicholas Davis, “Learning from Martin Luther About Technological Disruption”, Project Syndicate, 31/10/2017.  Biên dịch: Trần Văn Thắng | Hiệu Đính:  Ngy. Uyên       Năm trăm năm trước đây, Tiến sĩ Martin Luther, một mục sư và là giáo sư đại học về thần học đã làm một điều rất đáng chú ý đối với thời đại của ông: ông đã đóng một bản kiến nghị lên một cánh cửa, đòi hỏi một cuộc tranh luận học thuật đối với việc bán “giấy xá tội” của Giáo hội Công giáo, có lời hứa hẹn rằng người mua giấy hoặc thân nhân của họ sẽ rút ngắn thời gian bị ở trong ngục luyện tội (purgatory) sau khi họ qua đời.   Ngày nay, “95 luận đề” của Martin Luther được gắn tại Đại giáo đường (Castle Church) ở Wittenberg, Đức (ông đồng thời gửi một bản sao cho người bảo trợ của ông, Hồng y Albrecht von Brandenburg), được công nhận rộng rãi như là tia lửa làm bùng phát cuộc Cải cách Kháng cách. Trong vòng một năm, Luther đã trở thành một trong những người nổi tiếng nhất châu Âu, và những ý tưởng của ông – vốn thách thức không chỉ các lễ nghi của Giáo Hội và thẩm quyền của Giáo Hoàng, mà cuối cùng là cả mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa – đã bắt đầu tái cấu trúc các hệ thống quyền lực và bản sắc theo những cách vẫn còn được cảm nhận thấy ngày nay. Điều gì khiến hành động của Luther trở nên trọng yếu như vậy? Xét cho cùng, những lời kêu gọi cải cách Giáo hội đã xảy ra thường xuyên trong nhiều thế kỷ trước Luther. Như nhà Sử học Diarmaid MacCulloch viết trong cuốn A History of Christianity: The First Three Thousand Years (Lịch sử của Cơ-đốc giáo: Ba ngàn năm đầu tiên), hai thế kỷ trước Luther đã xuất hiện những thách thức gần như liên tục đối với uy quyền của Giáo hoàng về các vấn đề triết học, thần học và chính trị. Vậy những mối quan tâm của một nhà thần học ít tên tuổi này ở Saxony đã dẫn đến sự biến đổi tôn giáo và chính trị lan rộng như thế nào? Một phần trung tâm của vấn đề này chính là vai trò của kỹ nghệ mới nổi. Một vài thập niên trước khi Luther phát triển các lập luận của mình, một thợ rèn người Đức tên là Johannes Gutenberg đã phát minh ra một hệ thống ấn loát kiểu mới với các mẫu chữ di động, cho phép sao chép văn bản với tốc độ lớn hơn và chi phí thấp hơn so với cách in bằng mộc bản tốn kém và kém bền. Báo in là một kỹ nghệ cách mạng với sức mạnh lớn lao vô cùng cho việc phổ biến các ý tưởng. Năm 1455, cuốn “Kinh Thánh Gutenberg” đã được in với tốc độ 200 trang mỗi ngày, nhanh hơn đáng kể so với 30 trang mỗi ngày mà một nhà chép sách lành nghề có thể sản xuất. Ở thời đại của Luther, tốc độ in hàng ngày của một máy in đã tăng lên khoảng 1.500 tờ một mặt. Năng suất in được cải tiến, kết hợp với chi phí giảm, đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong việc gần với sách vở trong giai đoạn 1450-1500, mặc dù chỉ có khoảng 6% dân số biết chữ. Luther nhanh chóng nắm lấy được tiềm năng của báo in để truyền bá thông điệp của mình, phát minh ra các hình thức xuất bản mới ngắn gọn, rõ ràng và được viết bằng tiếng Đức, ngôn ngữ của người dân bản địa. Có lẽ sự đóng góp cá nhân có giá trị lâu dài nhất của Luther là bản dịch Kinh Thánh từ tiếng Hy Lạp và tiếng Hebrew sang tiếng Đức. Ông đã quyết tâm “nói chuyện như những người dân ngoài chợ”, và hơn 100.000 bản sao “Kinh Thánh Luther” được in ở Wittenberg trong những thập niên tiếp theo, so với chỉ có 180 bản Kinh Thánh Gutenberg bằng tiếng La-tinh. Việc xử dụng kỹ nghệ in mới này để sản xuất những cuốn sách mỏng ngắn gọn và sắc sảo bằng tiếng mẹ đẻ đã biến đổi chính ngành kỹ nghệ này. Trong thập niên trước khi các luận đề của Luther ra đời, các máy in ở Wittenberg chỉ xuất bản trung bình 8 cuốn sách mỗi năm, tất cả bằng tiếng La-tinh và nhằm vào các đối tượng độc giả trong các trường đại học địa phương. Tuy nhiên, theo Sử gia Anh Andrew Pettegree, từ năm 1517 đến năm 1546, năm Luther qua đời, các nhà xuất bản địa phương “đã xuất bản ít nhất 2.721 tác phẩm”,  trung bình “91 quyển sách/năm”, với tổng số khoảng ba triệu bản sao. Pettegree tính ra rằng 1/3 trong số tất cả các quyển sách được xuất bản trong thời kỳ này được chính Luther viết, và tốc độ xuất bản tiếp tục gia tăng sau khi ông qua đời. Tính trung bình cứ hai tuần một lần, Luther lại cho xuất bản một bài viết trong suốt 25 năm. Báo in đã mở rộng khả năng đến gần đối với cuộc tranh luận tôn giáo mà Luther đã giúp khơi mào, góp phần thành hình cuộc Cải chánh Giáo hội. Nghiên cứu của nhà Sử học Kinh tế Jared Rubin chỉ ra rằng sự hiện diện của một nhà in ở một thành phố trước năm 1500 sẽ làm tăng đáng kể khả năng thành phố chuyển sang đạo Tin lành vào năm 1530. Nói cách khác, bạn càng sống gần với nhà in, càng có nhiều khả năng bạn sẽ thay đổi cách nhìn về mối quan hệ của mình với Giáo hội, tổ chức mạnh nhất của thời đại đó, cũng như mối quan hệ của mình với Thiên Chúa. Có ít nhất hai bài học ngày nay được rút ra từ kỹ nghệ gây biến đổi sâu rộng này. Trước hết, trong bối cảnh cuộc Cách mạng Kỹ nghệ lần thứ tư của kỷ nguyên hiện đại, điều mà Klaus Schwab của Diễn đàn Kinh tế Thế giới định nghĩa là sự kết hợp của các kỹ nghệ pha trộn các lãnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học, cần lượng giá xem xét những kỹ nghệ nào có thể là “kỹ nghệ in” tiếp theo. Những người có khả năng thua cuộc trước các kỹ nghệ này  có thể tìm cách để bảo vệ nguyên trạng, như Công đồng Trent đã làm năm 1546,  cấm in và bán bất kỳ phiên bản Kinh Thánh nào khác với Bản Chính thống tiếng La-tinh nếu không có sự chấp thuận của Giáo hội. Câu hỏi hiện nay là làm thế nào chúng ta có thể bảo đảm rằng các kỹ nghệ mới hỗ trợ các cuộc tranh luận mang tính xây dựng. Thế giới vẫn còn đầy dẫy những ý tưởng khác biệt đe dọa bản sắc và những thiết chế quan trọng của chúng ta; khó khăn chính là việc không coi chúng như những ý tưởng phải được dập tắt một cách tàn bạo mà là những cơ hội để hiểu được, ở đâu và như thế nào, các thiết chế hiện tại đang loại trừ mọi người hoặc không mang lại các ích lợi hứa hẹn. Những lời kêu gọi cho sự tham gia mang tính xây dựng hơn có thể nghe đơn giản, ngây thơ hoặc  bấp bênh về mặt đạo đức. Nhưng lựa chọn thay thế không chỉ là việc làm trầm trọng thêm sự chia rẽ và mối bất hòa của các cộng đồng; mà nó là sự phi nhân tính lan rộng, một khuynh hướng mà các kỹ nghệ hiện tại dường như đang khuyến khích. Cuộc Cách mạng Kỹ nghiệp lần thứ tư ngày nay có thể là một cơ hội để cải cách mối quan hệ của chúng ta với kỹ nghệ, khuếch đại bản chất tốt nhất của con người. Tuy nhiên, để nắm lấy nó, các xã hội sẽ cần một sự hiểu biết sâu sắc hơn về sự tương tác của bản sắc, quyền lực và kỹ nghệ hơn là cách họ đã làm trong thời đại của Luther. Nicholas Davis là người phụ trách mảng Xã hội và Sáng tạo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.    

 • 0 Tại Sao Nam Hàn Lại Có Cơ-Đốc Nhân Riêng Biệt

  • by Administrator
  • 26-01-2018

          Nguồn: “Why South Korea is so distinctively Christian“, The Economist, 12/08/2014 Lê Thị Hồng Loan | Hiệu Đính: Ngy. Uyên   Hàn Quốc, một đầu tàu tăng trưởng kinh tế, đồng thời cũng là một quốc gia bừng cháy đức tin. Trong tuần thứ hai của tháng 8/2014, Giáo hoàng Francis đã dành năm ngày ở đó, để dự Ngày hội Thanh niên Công giáo châu Á và phong thánh cho 124 người Công giáo tử vì đạo đầu tiên. Có khoảng 5.4 triệu người trong số 50 triệu dân Hàn Quốc là người Công giáo La Mã. Có thêm khoảng 9 triệu người theo đạo Tin lành thuộc nhiều nhánh khác nhau. Một triệu thành viên của Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Yoido đã tạo thành Hội thánh Ngũ Tuần lớn nhất trên thế giới. Các nhánh tôn giáo bản địa có Hội thánh Thống nhất, chuẩn bị đánh dấu kỷ niệm ngày “thăng thiên” của người sáng lập Sun-myung Moon. Còn ông Yoo Byung-eun quá cố, ông trùm đứng sau sự kiện chìm phà Sewol vào tháng 4/2014 khiến 304 hành khách chánh yếu là thanh thiếu niên thiệt mạng, cũng đã thành lập giáo phái riêng của mình (và trang web God.com, bây giờ nằm trong tay một người khác). Những tín đồ của giáo phái này đã che giấu cho ông ta trong cuộc truy nã lớn nhất từ trước tới nay của cảnh sát Hàn Quốc. Tất cả những điều này là đặc biệt nổi bật, bởi vì châu Á là khu vực hầu như rất khó khăn đối với Cơ-đốc giáo. Sự cai trị của Tây Ban Nha đã để lại cho Philippines một nền tảng Công giáo mạnh mẽ, nhưng với Hàn Quốc thì lại phức tạp hơn. Vào thế kỷ 18, những người trí thức muốn khám phá đã tiếp xúc với Cơ-đốc giáo ở Bắc Kinh và lén lút truyền bá nó về nước. Triều đình theo Nho giáo vốn không dung thứ cho lòng trung thành với các đối thủ, đã xử tử hình những người cải đạo ban đầu: vì thế Hàn Quốc mới có số người tử vì đạo lớn, đưa nước này xếp thứ tư toàn cầu về số lượng các thánh. Tin Lành được truyền bá muộn hơn và với điều kiện tốt hơn. Đến những năm 1880, Hàn Quốc mở cửa, và các nhà truyền giáo, chánh yếu là người Mỹ, đã thực hiện hai động thái khôn ngoan: mở các trường học hiện đại đầu tiên, trong đó cho phép nữ giới nhập học; và dịch Kinh Thánh sang chữ địa phương Hangul của Hàn Quốc, lúc đó được xem như là chữ viết của tầng lớp dân thường, thay vì sang chữ Hán được ưa chuộng bởi giới quan lại. Những hạt giống được gieo  như vậy đã ủ mầm dưới sự cai trị của Nhật Bản (1910-1945), và đã mọc lên một cách hoang dại kể từ đó. Những đau khổ từ cuộc chinh phục của người Nhật đã làm xói mòn niềm tin vào Nho giáo hay Phật giáo truyền thống: Người Hàn Quốc liên hệ mình với sự đau khổ của người Israel trong kinh Cựu Ước. Tuy nhiên, tới năm 1945 cũng chỉ mới có 2% người Hàn Quốc theo Cơ-đốc giáo. Sự phát triển bùng nổ gần đây đi kèm với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Hãy liên hệ với Đạo đức Tin lành của Weber: đối với đa số những người có đức tin bảo thủ, các thành công thế tục luôn có liên quan tới phước lành của Thiên Chúa. Nhưng Hàn Quốc cũng sản sinh ra phái thần học giải phóng của riêng mình (Minjung), ca ngợi người nghèo và người bị áp bức. Sự thay đổi nhanh chóng của xã hội thường tạo ra men tinh thần và những doanh nhân như Moon và Yoo: là vị cứu tinh của một số người, nhưng là kẻ buôn thần bán thánh đối với những người khác. Ranh giới giữa Nhà tiên tri (prophet) và lợi nhuận (profit) có thể mập mờ: cả hai đều phải vào tù vì gian lận. Ngay cả người sáng lập của Yoido, David Cho, cũng đã bị kết án vào tháng 2/2014 vì biển thủ 12 triệu USD. Nhưng đây là những ngoại lệ hiếm thấy. Ngày nay, 23% người Hàn Quốc theo Phật giáo và 46% tự xưng không theo tôn giáo nào. Điều này có thể hiện giới hạn cho sự phát triển của Cơ-đốc giáo, hay sự quay về thế tục hóa phôi thai? Năm 2012, chỉ có 52% người dân cho biết là theo tôn giáo, giảm từ mức 56% vào năm 2005. Tuy nhiên, các tín hữu Nam Hàn  đã vươn ra thế giới: chỉ có nước Mỹ có số các nhà truyền giáo gửi ra nước ngoài nhiều hơn Nam Hàn. Những người Công giáo Hàn Quốc đã bị bắt giữ ở Afghanistan, bị chặt đầu ở Iraq và bị toà đại sứ  của họ tại Yemen ngăn cản việc hát thánh ca. Nhiều người hoạt động bí mật tại Trung Quốc. Rủi ro hơn, một số người còn giúp người Bắc Triều Tiên chạy trốn: có khoảng 1.000 người được báo cáo là đã bị Trung Quốc hủy visa (vì giúp người Bắc Triều Tiên trốn vào nước này). Những người khác có một tham vọng vĩ đại hơn, đó là truyền bá Cơ-đốc giáo vào Bắc Hàn. Trong những ngày Nhật Bản chiếm đóng, Bình Nhưỡng là nơi đạo Tin lành phát triển mạnh, và bây giờ một số tín đồ đã trở lại, vận hành Trường Đại học tư nhân Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng, một trường đại học kể từ năm 2010 đã đào tạo giới tinh hoa trong tương lai của Bắc Hàn; và hoàn toàn không nhằm mục đích truyền đạo. Với năng lượng và sự kiên cường của các Cơ-đốc nhân Bắc Hàn, có một lời tiên tri chắc chắn rằng sẽ có một ngày đường chân trời Bình Nhưỡng sẽ rải rác những cây thập tự bằng đèn neon như ở Seoul.    

 • 0 Khóa 4 Căn Bản Sĩ Quan Tuyên Úy Tin Lành Tại Dalat Năm 1970 Mục sư Nguyễn Hữu Ninh

  • by Administrator
  • 25-01-2018

  Lời Nói Đầu Đây là một hồi ức ghi lại chuyện thật đã xảy ra tại trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Dalat. Tết Nguyên Đán 2018 năm nay là đúng 47 năm!   Bài viết này không thuộc loại nhật ký.  Người viết chỉ ghi lại những gì còn nhớ lại trong ký ức. Đây là chuyện thật, người thật, sự việc có thật. Có thể lắm, hồi ức này còn thiếu sót nhưng người viết không  thêu dệt.  Và sau hết, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết này!  Mục sư Nguyễn Hữu Ninh                                      Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam    Houston, Texas                                                                                                                                                                                            Website:  www.vietnameselutheranchurch.org   Những chữ viết tắt: TC/CTCT=Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị ĐH/CTCT = Đại Học Chiến Tranh Chính Trị HQĐT/CHT = Hải Quân Đại Tá Chỉ Huy Trưởng TrT/TMT= Trung Tá Tham Mưu Trưởng K4CB/SQTU = Khóa 4 Căn Bản Sĩ Quan Tuyên Úy TU = Tuyên Úy SVSQ/CTCT = Sinh Viên Sĩ Quan/Chiến Tranh Chính Trị SQCB/Sĩ Quan Cán Bộ QĐI/V1 CT = Quân Đoàn I Vùng I Chiến Thuật TPTUTL/Trưởng Phòng Tuyên Úy Tin Lành BTL/SĐ2/BB= Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 2/Bộ Binh TRĐ= Trung Đoàn TK= Tiểu Khu   ***   Gia Nhập Đoàn Tuyên Úy Tin Lành Sau khi đỗ Tú Tài 2 Ban Văn chương, tôi vào Chủng viện Tin Lành HonChong, Nha trang (Theolological and Institute Nhatrang).  Và tôi đã  tốt nghiệp niên khóa 1962-67.  Sau khi ra trường, tôi đã được Giáo hội Trung ương bổ nhiệm đến phục vụ tại Văn phòng Trung ương của Giáo hội tại Thủ đô Saigon (1967).  Sau hai cuộc Tổng Tấn Công của VC vào dịp Tết Mậu Thân và Tháng Năm 1968 tại miền Nam VNCH,  tình hình chiến tranh ngày càng thêm sôi động.  Lệnh tổng động viên được ban hành. Có nhiều học sinh, sinh viên lên đường nhập ngũ.  Trong số lượng thanh niên đông đão này cũng có nhiều bạn trẻ Tin Lành. Năm 1969, Nha Tuyên úy Tin Lành cần có một số mục sư tình nguyện gia nhập quân đội để có thể giúp đời sống tâm linh của các tân quân nhân tín hữu.  Sau khi cầu nguyện với Chúa...  Tháng Sáu năm 1969, tôi tình nguyện gia nhập Đoàn Tuyên úy Tin Lành và không biết là mình sẽ đi đến nơi nào sau khi rời Thủ đô Saigon.   Chúng tôi gồm có năm tuyên úy được huấn luyện về Tham Mưu và Hành Chánh Quân Đội tại Nha Tuyên úy Tin Lành. Có các Tuyên úy Hoa Kỳ đến thuyết trình trong những ngày này. Tháng 8 năm 1969, tôi đáp chuyến bay phi cơ quân sự ra Đà Nẵng QĐI/V1CT.  Sau đó, tôi dùng phương tiện của Air America bay vào Quảng Ngãi đảm nhận chức vụ Trưởng phòng Tuyên úy Tin Lành với cấp bậc Đại úy Đồng hóa, quân số thuộc Nha Tuyên úy Tin lành gửi tăng phái đến Khối CTCT/SĐ2/BB.       Thụ Huấn Khóa 4 Căn Bản Sĩ Quan Tuyên Úy Kể từ năm 1968 trở về trước, khi nguồn tài chánh viện trợ của Hoa kỳ dồi dào, các tuyên úy thuộc ba Nha Tuyên úy được sang Hoa Kỳ thụ huấn khóa Basic Chaplain  trong ba tháng.  Tuy nhiên, từ năm 1968 trở về sau, nguồn ngoại viện bị cắt giảm, chương trình huấn luyện tại Hoa kỳ nói trên đã được thay thế tại một quân trường Việt nam.  Trước Tết Nguyên Đán 1970, Nha Tuyên úy Tin lành gửi Bưu Điệp chọn tôi tham dự khóa 4 Căn Bản tại Trường ĐH/CTCT Dalat. Tôi rời BTL/SĐ2/BB đến phi trường Chu-lai rồi đáp chuyến bay C-130 Hoa Kỳ về Saigon trước Tết Nguyên Đán (không nhớ ngày tháng dương lịch nào).   Sáng Mùng 4 Tết, tôi và  các bạn đồng ngũ tập trung tại Nha Tuyên Úy Tin Lành.  Tại đây, tôi gặp các Mục sư Tuyên úy như Nguyễn Hoàng Sinh (SĐ 21/BB), TU Phạm Hữu Tồn (SĐ 25/BB), TU Đoàn Văn Sua (SĐ/22/BB), TU Nguyễn Văn Thắng (SĐ 23/BB).  Mục sư Trung Tá Phạm Xuân Hiển (đã đi Hoa Kỳ tham dự khóa Basic Chaplain năm 1964),  đang giữ chức vụ TP/TUTL/QĐ I, ông sẽ đại diện Nha Tuyên Úy đến dự lễ khai mạc K4CB/SQTU.  Sáng Mùng 4 Tết, năm anh em chúng tôi và Mục sư Hiển cùng đến Phi trường Quân sự Tân Sơn Nhất... Tại phi cảng, chúng tôi gặp các tuyên úy Công giáo, Phật giáo.  Tất cả các tuyên úy đều mặc lễ phục mầu vàng có cà-vạt đen, đội mũ cát-kết và phải chờ đợi chuyến bay thật lâu. Dù chúng tôi đã đến phi trường từ sáng sớm nhưng không rõ vì lý do gì mà mãi đến 3,4 giờ chiều thì chúng tôi được thông báo rằng sẽ có chuyến bay. Thiếu Tá Hà Sĩ Phong từ TC/CTCT là sĩ quan hướng dẫn đoàn tuyên úy của ba tôn giáo cùng đáp chuyến bay Caribou trực chỉ vùng Cao nguyên Lâm-viên, Dalat.  Khi phi cơ đáp xuống phi trường Liên-Khương thì bên ngoài có những tia nắng nhạt dần. Thình lình có các tiếng đạn pháo rớt xuống xa xa.  Thiếu Tá Phong kêu gọi các tuyên úy phải nhanh thoát ra khỏi phi cơ. Loạt pháo kích này đánh dấu cho sự dàn chào đầu tiên của VC đối với đoàn tuyên úy khi vừa đặt chân đến phi trường.  Tất cả các tuyên úy đã vào bên trong tòa nhà chờ đợi.  Thế nhưng, đoàn quân xa vẫn chưa thấy đến.  Chuyến đi từ Saigon đến Dalat đã gặp hai lần chờ đợi muộn màng! Lúc hoàng hôn buông xuống, thời tiết bên ngoài lạnh hơn.  Khi chúng tôi lên các quân xa thì bên ngoài bầu trời tối dần... Đoàn xe vượt khỏi Thác Prenn, tiếp tục lên dốc rồi đi qua hồ Xuân Hương thì thành phố Dalat đã lên đèn.  Đoàn quân xa chạy ngang qua trường nữ Trung học Bùi Thị Xuân và mang chúng tôi vào doanh trại của trường ĐH/CTCT tọa lạc trên đồi KBC 4648. Sinh Hoạt của Khóa 4 Căn Bản/SQTU Khóa 4 Căn Bản/SQTU gồm có tất cả 117 tuyên úy thuộc ba tôn giáo Tin Lành, Công giáo, Phật giáo.  Các Tuyên úy Phật giáo chiếm đa số, có vị là TP/TUPG cấp QĐ đến SĐ, TRĐ, TK.  Kế đến là Công giáo. Chỉ có 5 Tuyên úy Tin Lành là TP/TUTL/SĐ/BB.  Đa số các Tuyên úy Phật giáo thì trẻ. Tôi gặp lại Đại đức Thích Tâm Phú, TK/ Quảng Ngãi, và lần đầu tiên gặp một Đại đức thuộc Trung đoàn 4/BB (Mộ Đức) của SĐ2/BB.  Có một Đại đức khác tại miền Nam nói rằng ông có đai đen Judo.  Đặc biệt, trong số các TUPG có Đại đức Thích Thiện Nhẫn thuộc Binh chủng Nhảy dù, vóc dáng mập to, giọng nói oang oang.  Các Tuyên úy Công giáo đa số thì lớn tuổi.    Sau lễ khai giảng.  Buổi sáng. Các tuyên úy vào lớp tại giảng đường; ăn trưa tại câu lạc bộ rồi nghỉ ngơi; tiếp đến chúng tôi trở lại giảng đường.  Tan giờ học buổi chiều thì mọi người được tự do nhưng không một ai được đi ra ngoài phố mà phải chờ đến thứ Bảy và Chúa nhật.  Mỗi buổi chiều, sau giờ tan lớp, tôi thích vào thư viện tìm tài liệu, sách, báo chí để đọc. Tại thư viện, tôi  gặp Trung úy Bạch Thái Hà.  Sau khi ăn chiều,  đến buổi tối, các anh em chúng tôi họp chung  nhau tại một phòng ốc do nhà trường dành cho các Tuyên Úy Tin Lành.  Chúng tôi  đọc Thánh Kinh, hát Thánh ca, cùng cầu nguyện vào mỗi đêm.  Tôi không thấy các Tuyên úy Phật và Công giáo họp như các anh em chúng tôi. Vì thời gian đã quá lâu, tôi không nhớ đến các chi tiết của những môn học. Tôi nhớ có một SQCB trình bày về công việc và nhiệm vụ của các phòng, ban tại đơn vị (Công tác Tham mưu).  Có các đề tài thuyết trình do các sĩ quan cao cấp từ xa đến.  Nhà trường mời một Trung tá Pháo binh đến nói chuyện về các cỗ đại bác 105, 155, 175 (rất là vô ích, đâu có giúp gì cho các tuyên úy).  Tuần lễ thứ nhất.  Nhà trường sắp xếp các tuyên úy lên những quân xa để sang bên trường VBQG/Dalat thụ huấn quân sự.  Có hai buổi sáng để thực tập môn tác xạ với súng Colt 45 và M16 do Đại úy Thái của Trường VBQG/Dalat đảm trách.  Các tuyên úy thực tập tác xạ M16 thì nằm trên bãi cỏ, theo lời chỉ dẫn của ĐU Thái về luật lệ... không được bắn vào bia giấy của người khác, sau khi bắn thì theo lệnh của ĐU Thái, tất cả súng phải được khóa cò, và đặt súng trên cỏ, tác xạ viên đứng lên tiến về bia giấy để xem kết quả.  Xử dụng M16 bắn vào bia giấy thì dễ hơn, nhưng khi đứng và bắn Colt 45, lúc tôi bóp cò súng thì nòng súng Colt 45 giật lên, đạn bay ra xa khỏi bia giấy. Tôi có dịp xử dụng Colt 45 và súng M16 trong giờ tác xạ nói trên. Tuy nhiên, vì có những sự việc xảy ra ... trong giờ tác xạ, nhà trường đã ngưng lại.  Tôi nhớ có Trung tá Vĩnh Huyền thuyết trình viên về đề tài Tâm lý chiến. SQCB có Trung úy Hiệp, nguyên Hiệu trưởng trường Sư phạm Vĩnh Long bị động viên. Có Trung úy Quách Dược Thanh. Tôi không nhớ hai ông này phụ trách về môn gì...  Tại lớp học, Nhà trường tổ chức cuộc tranh luận (debate) về một đề tài do các tuyên úy tham gia, họ phải qua ba hay bốn buổi tranh luận để cuối cùng ban giám khảo sẽ chọn vị nào là xuất sắc nhất. Tôi là một trong ba  giám khảo này, hai vị kia là một linh mục và một đại đức. Tôi còn nhớ rõ sau cuộc tranh luận cuối cùng, vị nhận được giải nhất là một Đại đức người Huế trường VBQG/Dalat,  ông còn trẻ lắm! Cuộc tranh luận này do một trung úy (không nhớ tên) phụ trách (giảng dạy về Chủ nghĩa Marx-Lenin).  Ông xuất thân từ trường Pháp bậc Tú Tài II, tốt nghiệp cử nhân Pháp văn, bị động viên... Ông đã tâm tình với tôi rằng khi ông được chọn làm giảng viên tại trường ĐH/CTCT/Dalat  thì ông mới bắt đầu học lại tiếng Việt và thật khó khăn đối với ông trong những năm đầu khi soạn bài và trình bày bằng Việt ngữ. Tuần lễ thứ nhì.  Vào một buổi chiều, ThT Phong hướng dẫn các tuyên úy đến viếng thăm HQĐT/Lâm Nguơn Tánh tại tầng hai của BCH.  ĐT Tánh đứng và bắt tay từng tuyên úy sau khi chúng tôi chào kính và xưng danh tánh, đơn vị phục vụ.  Tôi có nói với HQĐT/Tánh rằng các đơn vị trưởng tại đơn vị chẳng có để ý và yểm trợ gì đến tuyên úy... Ông chỉ nghe, cười mĩm và không nói gì !  Đấy là lần thứ nhất tôi gặp ông. Tuần lễ thứ Ba.  Nhà trường mời Linh Mục Trần Hữu Thanh đến thuyết trình về một đề tài mà nay tôi không còn nhớ rõ.   Tuần lễ tiếp theo của khóa học, nhà trường  mời Mục sư Trần Trọng Thục, cựu Tuyên úy QĐI đến. Trước khi ông đến, trong  đêm họp cầu nguyện, anh em chúng tôi cùng nhau tập hát Thánh ca  lời Việt Wonderful Grace of Jesus  - (Nhạc và Lời của Haldor Lillenas 1885-1959) để ngợi khen Chúa trong giờ của Tin Lành.  Năm anh em chúng tôi tập dượt (rehearsal) hát bè bốn giọng để hát.  Ngày sau, trong giờ giải lao của lớp học buổi sáng, tôi còn nhớ có một  linh mục tuyên úy Trung Ðoàn/SÐ23/BB  gặp tôi và ông nói rằng chỉ có năm mục sư  nhưng khi quí vị hát Thánh ca này, ông đi bên ngoài thì nghe vang vọng như là có rất đông người hát và các mục sư hát hay quá! Các tuần lễ sau.  Nhà trường tổ chức chuyến viếng thăm Nha Địa Dư Quốc Gia Dalat trên đường Thống Nhất, gần Lycee Yersin.  Đây là một cơ quan thuộc Bộ Quốc Phòng.  Tại tầng hai có các cô đang làm công việc sửa chữa bản đồ và tại tầng hầm là nơi ấn loát. Một buổi chiều khác, đoàn chúng tôi lên quân xa ra khỏi thành phố Dalat đến viếng thăm Đại Chủng viện Công giáo đấy là nơi đào tạo các linh mục tương lai.  Đây là một tu viện rất lớn, có trại nuôi gà Mỹ lấy trứng.  Thời gian chúng tôi thụ huấn tại trường ĐH/CTCT/Dalat thì nhằm vào lúc các SVSQ/NT2 đã được huấn luyện một năm.  Trong những tuần này, tôi có gặp SVSQ/NT2 Đoàn Ngọc Hồ,  Lúc thì chúng tôi gặp nhau tại câu lạc bộ nơi gần cổng ra vào.  Có lúc SVSQ Hồ đến gặp tôi tại phòng ngủ.  Tôi nghe biết có vài SVSQ Tin lành khác nhưng tôi không có dịp gặp... Những tuần lễ thụ huấn tại trường Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị rồi cũng trôi qua nhanh... Vào tuần lễ cuối khóa, chúng tôi làm các bài thi trắc nghiệm của các môn học, và chuẩn bị cho lễ mãn khóa học vào ngày thứ Hai (không nhớ ngày).  Cũng vào tuần lễ cuối này, Thiếu Tá Hà Sĩ Phong, người từ TC/CTCT Saigon đi theo các tuyên úy từ buổi đầu, ông  đã mời tôi giữ nhiệm vụ "Trung đội trưởng" trong Hệ thống Lãnh Đạo Chỉ Huy. Suốt tuần lễ ấy, tôi có nhiệm vụ điểm danh số SQTU có mặt trong ngày, ghi ra có vị nào vắng mặt trong lớp vì lý do bệnh không.  Trong lớp, trước giờ học thì tôi cất tiếng: “Khóa sinh đứng” hoặc “khóa sinh ngồi” trước khi SQCB khởi sự giảng dạy.  Các SQTU có cấp bậc từ Trung úy đến ThTá nhưng khi vào lớp thì không mang lon lá chi để SQCB dễ dàng làm việc.  Vì các sĩ quan này có cấp bậc thấp hơn các TU. Đêm Chúa nhật.  Sau khi các anh em Tin Lành họp lại suy gẫm Lời Thánh Kinh, hát Thánh ca và cầu nguyện xong thì Trung Tá Năm cho lệnh tập họp các tuyên úy.  Ông cho biết  rằng theo tin tình báo: VC sẽ tấn công trường ÐH/CTCT đêm nay… Vì sáng thứ Hai là lễ mãn Khóa 4 Căn bản/SQTU.  Ông muốn các tuyên úy tập dượt  để nếu có bị VC tấn công thì biết cách chuẩn bị.   Ông nói rõ là các quân nhân cơ hữu và lực lượng SVSQ/CTCT sẽ bảo vệ các tuyên úy.  Không một tuyên úy nào có trang bị vũ khí ..   ĐẶC CÔNG VC TẤN KÍCH TRƯỜNG CTCT Các SVSQ/CTCT ở trong các doanh trại phía trên cao.  Bên cạnh các phòng này có các giao thông hào. Từ đó đi xuống dốc, bên phải có câu lạc bộ, đi tiếp và bước xuống các bậc thang, phía dưới này có hai phòng ngủ của các tuyên úy.  Ở giữa hai phòng này có nhà vệ sinh...    Theo kế hoạch của Trung Tá Năm: Khi VC pháo kích hay tấn công vào doanh trại thì các SVSQ/CTCT sẽ ra khỏi phòng chạy xuống các dốc thoai  thoải có một vòng đai phòng thủ với các lô-cốt.  Tại đó, các SV/SQCTCT có mặt để bảo vệ các tuyên úy.  Các tuyên úy từ hai  phòng ngủ (ở dưới thấp) sẽ ra khỏi phòng và chạy lên các bậc thang tiến đến các giao thông hào.  Sau khi Trung Tá Năm trình bày plan như thế thì 117 tuyên úy tập dượt theo cách thức ấy.   Các tuyên úy từ hai phòng ngủ dưới thấp phải chạy lên các bậc thang tiến đến các giao thông hào.  Chúng tôi đã tập dượt như thế nhiều lần rồi Trung Tá Năm cho lệnh tan hàng.  Ai nấy trở về phòng ngủ.  Các tuyên úy đều thay bộ quân phục và mặc áo quần ngủ (pyjama) lên giường như mọi đêm...  Riêng tôi.  Lúc ấy, tôi linh cảm có điều chi rất khác lạ hơn mọi đêm.  Tôi để nguyên bộ quân phục và đôi chân vẫn mang botte de sauts.  Vì thời tiết về đêm còn lạnh, tôi có cái jacket phủ bên ngoài và beret trên đầu.  Tôi nằm đó nhưng vẫn chập chờn, chưa ngủ được.  Khoảng 1,2 giờ sáng (không nhớ rõ giờ) đa số các tuyên úy trong phòng đã ngủ ngon lành... Thình lình, một tiếng nổ vang dậy ở phòng bên kia.  Có tiếng la hét thất thanh vì các tuyên úy trong phòng ngủ ấy bị thương tức thì khi quả đạn pháo của VC rót trúng ngay phòng ngủ ấy.  Sau khi nghe tiếng nổ đầu tiên, trong tích tắc tôi bật dậy, vì tôi vẫn tĩnh táo.  Tôi thoát ra khỏi phòng vì nghĩ rằng nếu VC có tọa độ của phòng vừa pháo trúng thì phòng này cũng sẽ dính đạn pháo của VC thôi.  Lúc ấy, tôi là người duy nhất chạy lên giao thông hào theo như chương trình đã tập dượt… Khi tôi đến giao thông hào thì thật ngạc nhiên, sau tiếng nổ của đạn pháo kích, đa số các SVSQ/CTCT từ các phòng ngủ, thay vì họ chạy xuống dốc đến các lô-cốt để bảo vệ các tuyên úy thì giờ đây, tất cả đều phóng xuống các giao thông hào.  Vì giao thông hào bên cạnh phòng ngủ. Khi tôi đến giao thông hào theo như plan đã tập dượt trong đêm, các SVSQ hỏi: "Ai đó?"  Tôi trả lời ngay:  "Mục sư Tuyên úy"  họ thấy tôi mặc quân phục với tay không.  Các SVSQ đầu đội mũ sắt và có vũ khí.  Khi tôi bước xuống giao thông hào thì tôi thấy sau đó có một hai SVSQ từ phòng ngủ bước ra khỏi phòng.  Lúc ấy, tiếng đạn AK 47 vẫn còn nổ vang, nếu phòng còn ánh sáng thì VC sẽ đến. Và tôi lên tiếng:  “Phải tắt đèn,  phòng ngủ còn sáng!”  Có tiếng nói của một SVSQ  nhờ tôi  lên phòng ấy để tắt đèn. Tôi đã bước lên khỏi giao thông hào và tắt đèn. Phải nói cho đúng sự thật: Không có một đặc công nào theo các tuyên úy đến giao thông hào này ! Bởi vì nếu thật sự có như thế thì số tử vong của các SVSQ nhiều không kể xiết và tôi cũng là người bị dính đạn.  Lúc ấy, tôi là người thứ nhất theo kế hoạch tập dượt đến  giao thông hào thì khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, có một Tuyên úy Công giáo đến giao thông hào và ông đã phóng xuống xuống bên cạnh tôi nơi đầu cùng bên phải của giao thông hào.  Giữa đêm khuya... Tại giao thông hào, tôi nghe các tiếng nổ của lựu đạn, loạt âm thanh súng AK 47 nổ dòn thật kinh khiếp. Các đặc công VC từ phía dưới vườn rau xanh tiến đến hai phòng ngủ.  Một số tuyên úy từ đấy  thoát ra, khi họ đến nhà vệ sinh thì gặp các đặc công VC… Các tiếng nổ liên tiếp khoảng nửa tiếng đồng hồ thì im lặng và toán đặc công rút lui.  Không có đặc công nào đến giao thông hào!    Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua... Khi mặt trời phương đông ló dạng nơi chân trời.  Mọi tiếng súng im hẵn thì các quân nhân cơ hữu của trường xuất hiện...  Các SV SQ bắt đầu rời khỏi giao thông hào.  Từ giao thông hào tôi bước lần xuống dốc trở lại phòng ngủ. Thành thật mà nói, đây là một cảnh tượng thật hãi hùng! Một “chiến trường” có máu đỏ tươi đổ ra, tay chân văng mất tứ tung. Các  tuyên úy mặc áo quần ngủ, trong tay không một tấc sắt, thi thể nằm rải rác trên đất.  Có vị bị mất cả hai khúc chân vì đặc công ném lựu đạn vào.  Có vị thì thân thể bị đạn ghim đầy.  Máu đổ thịt rơi tung tóe. Tại phòng ngủ  nơi đã bị trúng đạn pháo đầu tiên thì có rất nhiều tuyên úy bị thương và  tử vong. Một số thi thể của các tuyên úy nằm trên sàn nhà khu vực nhà vệ sinh, tôi thấy có những quả lựu đạn gài bên thân xác.  Nhà trường phải nhờ toán chuyên viên gỡ mìn từ bên ngoài đến để tháo gỡ lựu đạn. Ba vị Tuyên úy Tin Lành Nguyễn Hoàng Sinh, Phạm Hữu Tồn, Ðoàn Văn Sua thì ở chung một phòng nơi bị đạn pháo rơi xuống.  Hai TU Sinh và Sua bị tử thương nơi nhà vệ sinh.  Riêng TU Phạm Hữu Tồn thì còn thoi thóp. Thay vì chạy lên dốc để đến giao thông hào, ông lại chạy xuống dốc thấp hơn  Tại các lô-cốt, các SVSQ/CTCT trực gác đêm, có thể trong bóng đêm, các sinh viên này không nhận rõ ra là ai, và họ đã nổ súng, đạn trúng vào bụng TU Tồn...   Sau đó, toán quân nhân cơ hữu và SVSQ/CTCT đã phải mang các thi thể các vị đã tử vong hoặc dìu các tuyên úy bị thương đến hội trường.  Tại đây, tôi biết Tuyên úy Thắng bình an vì cùng chung phòng ngủ với tôi, TU Tồn còn thoi thóp thở.  Khi tôi đến gần ông, thì ông vẫn nói được nhưng rất nhỏ và tôi rất khó khăn để nghe.  Ít lâu sau, ông tắt thở vì vết thương ở ruột quá nặng.  Lệnh của HQÐT Lâm Ngươn Tánh là “ngoại bất nhập”.  Sau khi biết ba anh em đồng ngũ đã về với Chúa, nay còn lại hai người, chúng tôi phân chia nhiệm vụ:  Tuyên úy Thắng ở lại bên trong để liên lạc với nhà trường; về phần tôi thì đảm nhận phần ngoại vụ.  Tôi bước ra trạm kiểm soát nơi cổng chánh, có nhiều đồng bào, thân nhân của tuyên úy đứng  bên ngoài.  Vì lệnh của HQĐT/Tánh không cho một ai vào bên trong.  Người đầu tiên tôi gặp là Thiếu úy tín hữu Tin Lành Phạm Đức Long, Giảng viên Khoa Nhân Văn của trường VBQG/Dalat, dù ông là một sĩ quan nhưng cũng phải đứng ngoài cổng mà thôi.  Ông nghe ĐPT/Dalat loan tin nhà trường bị tấn kích, vì ông biết tôi nên đã đến thăm vào buổi sáng tinh sương…  Người kế tiếp là ông Nghi, một chấp sự của Hội thánh Dalat, ông có phòng chữa Răng ở phố chợ Dalat cũng đã đến.  Tôi đã cho ông biết về những gì đã xảy ra… Ít lâu sau thì có bà Giáo Tâm (em của Mục sư Trương Văn Sáng) là thân nhân của TU Phạm Hữu Tồn, bà và hai cô con gái  không thể vào bên trong để chăm sóc TU Tồn.  Các quân nhân an ninh nói rằng chỉ có lệnh của HQĐT/Tánh thì họ mới có thể để thân nhân vào bên trong. Tôi phải đi vào trong tìm gặp HQÐT/Lâm Ngươn Tánh.  Khi ấy, ông và TrT/TMT Ðỗ Văn Sáu đang đi bộ vào hội trường nơi để thi thể của các TU.  Đây là lần thứ hai tôi gặp HQĐT/Tánh. Tôi trình bày nhu cầu… Ðại tá Tánh ra lệnh cho Trung Tá Sáu ký tên trên mãnh giấy có ghi tên của những người muốn vào hội trường, và Tr/T Sáu ký trên mảnh giấy nhỏ ấy.  Cũng nên nói thêm, trong những giây phút ngắn ngủi ấy, TrT Sáu đã hỏi tôi: “Đêm qua, khi VC tấn công ... mục sư ở đâu?” – “Tôi chạy đến giao thông hào theo plan thao dượt của TrT Năm, vì tôi là Trung đội Trưởng...”  Khi tôi nói như thế, HQĐT/Tánh cùng nghe vào lúc ấy.   Tôi ra ngoài cổng, đưa mảnh giấy có chữ ký của Tr/T Sáu cho quân nhân an ninh thì họ chấp thuận cho những thân nhân của TU Tồn vào hội trường.   Những giờ sau đó, và tiếp theo cả buổi trưa, thi thể của các tuyên úy đã được các quân nhân cơ hữu khâm liệm rồi đặt vào trong các quan tài.  Tổng cộng có 17 Tuyên úy gồm có Tin Lành, Công Giáo và Phật giáo tử thương trong vụ tấn kích này.  Tôi không nhớ rõ là có bao nhiêu linh mục và đại đức đã nằm xuống, nhưng số các TUPG tử thương thì nhiều nhất. Hai anh em chúng tôi bàn nhau rằng mình cần có những bó hoa để trên quan tài.  Thế là tôi nhận việc đi ra chợ Dalat mua hoa tươi.  Tôi đến quày hàng bán hoa của một tín hữu tại Dalat mà tôi quen biết từ lâu (bà Hồ Phiên) để mua ba đóa hoa nhưng bà không lấy tiền tôi trả... Anh em Tin lành chúng tôi khi đi là năm nay chỉ còn hai.   Sau biến cố này, lễ mãn khóa không còn được nói đến, nhà trường phải lo việc mang quan tài của các tuyên úy về Thủ đô Saigon.  Các tuyên úy còn sống giờ đây chuẩn bị hành trang để trở về đơn vị mình.  Tuyên úy Thắng và tôi từ giã  trường ĐH/CTCT Dalat đi theo ba quan tài. Hai anh em chúng tôi được quân xa đưa đến Phi trường Cam Ly. Sau đó, chúng tôi dùng phương tiện phi cơ quân sự Hoa kỳ bay về Saigon.  Phi cơ đáp xuống phi trường quân sự Hoa kỳ tại Tân sơn nhất vào buổi chiều.  Tại đây, tôi thấy có Tuyên úy Nguyễn Hữu Tươi (QÐ III kiêm BTL/Không quân)  một vài Tuyên úy Hoa Kỳ tại MACV đón chờ chúng tôi.  Quân xa đến đón những người sống và người đã nằm xuống.  Quân xa đưa chúng tôi về Nhà thờ Tin Lành Biệt khu Thủ đô tại đường Tô Hiến Thành. Sau Cuộc Tấn Công Tưởng cũng nên nói, CS đã nhận định quá sai trật về vai trò của tuyên úy, họ đã quan-trọng-hóa và đặt để tuyên úy ở một vị trí cao trong Quân lực VNCH.  Thật sự, các tuyên úy chỉ chăm lo phần tâm linh đối với các quân nhân tín hữu, thăm viếng ủy lạo các thương bệnh binh, làm lễ tang, lễ hôn phối....  Các TUTL được sự giúp đỡ từ Cơ quan Từ thiện World Vison giúp xe lăn tay, nạng gỗ rồi đến các Quân Y viện, Bệnh viện Dã chiến biếu tặng các thương phế binh.  Thành thật mà nói, các tuyên úy chẳng được vị Tư lệnh, Trưởng khối/CTCT của đơn vị để ý đến và nâng đỡ.  Tuyên úy chẳng bao giờ được vị chỉ huy trưởng nào hỏi han đến khi có cuộc hành quân. Chẳng có tuyên úy nào cho lời cố vấn, hay một quyết định quan trọng đến đơn vị trưởng.     Tôi tự nhủ:  Nhà trường đã nhận được tin VC sẽ tấn công và có plan để các tuyên úy thực tập thao dượt đêm Chúa nhật .  Thế sao nhà trường không đưa các tuyên úy đi đến một nơi khác trong đêm ấy?  Tại sao các SVSQ/CTCT không chạy xuống các lô-cốt tại vòng đai mà lại phóng xuống giao thông hào ?  Khoảng 10 năm trước, tôi có gặp lại cựu Tướng Lâm Ngươn Tánh tại một buổi dạ tiệc do Hội Cựu Sĩ quan Hải quân tổ chức tại một nhà hàng Houston, Texas.  Tôi có đến chào ông.  Nay tôi trông ông già hơn xưa, thính giác không nghe rõ. Ông không nhớ ra tôi.  Ông hỏi: “Anh khóa mấy?” (ông nghĩ tôi là một cựu Sĩ quan Hải quân hay của trường ĐH/CTCT Dalat). Tôi nói: “Khóa 4 CB/SQTU”  nhưng dường như ông không nghe được vì  trong nhà  hàng rất ồn ào, ban nhạc thì chơi đàn trống inh ỏi. Tôi định nêu lên các câu hỏi này. Tôi trao business card -có ghi tên tôi là mục sư - đến Tướng Tánh và rời bàn ông ngồi.  Từ đó đến nay, tôi không có dịp nào gặp lại ông.  Nếu cựu Tướng Lâm Ngươn Tánh đọc bài này thì ông sẽ nhớ lại chăng ? Tôi nghĩ rằng cuộc tấn kích này phải có nội tuyến.   Làm thế nào VC biết được tọa độ phòng ngủ để pháo kích trúng ngay phòng của tuyên úy trong lần bắn đầu tiên?  Làm thế nào VC biết được vị trí phòng ngủ và nhà vệ sinh (sơ đồ) để họ đến đúng nơi rồi xả súng AK, ném lựu đạn bắn giết những tuyên úy không có một tấc sắt trong tay ?  Chưa kể đến sự việc trong ngày đầu tiên các tuyên úy vừa đến phi trường Liên Khương thì họ đã bị VC pháo kích dàn chào rồi. Làm thế nào mà đặc công VC biết phòng học Thánh Kinh và cầu nguyện của các TUTL và VC đã đến đúng phòng này ném lựu đạn vào đấy ? Nhà trường không bao giờ có ý trao vũ khí đến các tuyên úy và cũng không có tuyên úy nào yêu cầu nhà trường trang bị vũ khí. Trong Khóa 4 CB/SQTU, không có một Tuyên úy Phật giáo nào bị nhà trường gửi trả lại Nha TUPG. Các TUTL chỉ có 5 vị.  Chúng tôi sinh hoạt có kỷ luật và luôn luôn giữ gìn phẩm hạnh, danh dự.  Cuối tuần, tất cả chúng tôi đều đi chung ra ngoài phố và cùng  trở vào doanh trại ngủ.  Sáng Chúa nhật, năm anh em chúng tôi đi bộ lên dốc Nhà thờ Tin Lành để nhóm thờ phượng Chúa. Tại đây, tôi gặp các bạn hữu Thiếu úy Phạm Đức Long, TrT Vũ Đức Nghiêm, Quân Trấn Trưởng thành phố Dalat...    Đến năm 1973, TU Nguyễn Văn Thắng/TPTUTL/SĐ23/BB xuất ngũ. Tháng 7/1973 tôi từ giã BTL/SĐ2/BB (Chu-lai) thuyên chuyển về BTL/SĐ25/BB (1973-Th3/1975).  Tôi nhận được Lệnh Thuyên Chuyển từ Nha TUTL rời SĐ/25/BB  theo đơn xin xuất ngũ của tôi. Ngày tôi trình diện tại Nha TUTL cũng là ngày Ban-mê-thuột thất thủ (Th/3/1975.  Trong ơn Thiên hựu, tôi và gia quyến rời khỏi Việt nam vào ngày 29-4-1975 và không có mặc cảm bỏ chiên ra đi.  Buổi sáng 30-4,1975 khi xà-lan còn đang trên biển cả, tin từ Radio phát ra giọng nói của TT hai ngày Dương Văn Minh đầu hàng... Ít tháng sau của năm 1975, Mục sư Thắng theo lệnh của chánh quyền mới đi trình diện, dù ông đã xuất ngũ.   Một năm sau, ông nằm xuống trong nhà tù CS tại miền Bắc.  Còn có một TUTL khác đến thay tôi vào Tháng 3 tại PTUTL/SĐ/25/BB, ông cũng đã mất trong nhà tù CS Bắc phần cùng lúc với Mục sư Thắng.  Tôi là một trong năm vị TU tham dự Khóa 4 CB/SQTU còn sống đến nay.  Thêm nữa, tôi đã thoát khỏi cảnh bị tống vào nhà tù CS.  Trong ơn quan phòng của Thiên Chúa,  hiện nay tôi đang sống để có thể kể lại câu chuyện thật đã xảy ra 47 năm về trước cũng vào dịp Tết Nguyên Đán...              Mục sư Nguyễn Hữu Ninh, Cựu Khóa sinh/K4CB/SQTU ĐH/CTCT/Dalat năm 1970 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE <!-- [if gte mso 9]>

 • 0 Mùa Vọng Suy Gẫm - Ơn Cứu Rỗi Đến Từ Thiên Chúa - Mục sư Nguyễn Hữu Ninh

  • by Administrator
  • 22-01-2018

  Đọc Kinh Văn: - Ê-sai 7: 10-14 (Bản Dịch Mới) 1 “Vào thời A-cha, con Giô-tham, cháu Ô-xia, vua nước Giu-đa; vua nước Sy-ri là Rê-xin và Phê-ca, con Rêma-lia, vua nước Y-sơ-ra-ên, tiến lên đánh thành Giê-ru-sa-lem nhưng không chiếm được. 2 Nhà Đa-vít được bảo rằng: "Sy-ri liên kết với Ép-ra-im." Bấy giờ lòng A-cha và dân chúng đều rúng động như cây trên rừng trước cơn gió. 3 CHÚA phán cùng I-sa rằng: "Ngươi và con trai ngươi, Sê-a Gia-súp hãy đi đón A-cha tại cuối đường cống Ao Thượng, trên đường đi đến đám ruộng thợ dệt. 4 Hãy nói với người: "Hãy cẩn thận, hãy yên lặng, chớ sợ, đừng mất bình tĩnh vì hai khúc củi cháy bốc khói, tức là cơn giận dữ của Rê-xin, Sy-ri và con trai Rêma-lia. 5 Vì Sy-ri, Ép-ra-im và con trai Rê-ma-lia đồng mưu hại ngươi.’" Chúng nói: 6 "Chúng ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó kinh hoàng, chiếm cứ nó cho chúng ta và lập con trai Ta-bê-ên lên làm vua tại đó." 7 Vì thế, CHÚA phán: ""Điều đó sẽ không thành; Nó sẽ không xảy ra. 8 Vì đầu của Sy-ri là Đa-mách, Đầu của Đa-mách là Rê-xin. Trong vòng sáu mươi lăm năm Ép-ra-im sẽ tiêu tan, không còn là một dân nữa. 9 Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri, Đầu của Sa-ma-ri là con trai Rê-ma-lia. Nếu các ngươi không vững tin, Các ngươi sẽ không đứng vững được.’" 10 CHÚA lại phán cùng A-cha: 11 "Hãy xin CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi một-dấu hiệu, hoặc sâu tận địa ngục hay cao tận thiên đàng." 12 A-cha nói: "Tôi sẽ không xin cũng không thử CHÚA." 13 I-sa đáp: "Hỡi nhà Đa-vít, hãy nghe đây, làm phiền người ta các ngươi cho là việc nhỏ mọn lắm sao? nay lại còn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa? 14 Vậy, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu, nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên. 15 Nó sẽ ăn sữa đông và mật. Khi nó biết bỏ điều ác và chọn điều thiện. 16 Vì trước khi đứa trẻ biết bỏ điều ác và chọn điều thiện thì nước của hai vua mà người sợ sẽ bị bỏ hoang. 17 CHÚA sẽ đem đến cho các ngươi, cho dân các ngươi, cho nhà tổ tiên các ngươi những ngày chưa từng có như vậy từ khi Ép-ra-im tách rời khỏi Giu-đa, tức là đem vua A-si-ri đến." 18 Vào ngày ấy, CHÚA sẽ huýt sáo gọi ruồi từ các nguồn suối Ai-cập, và gọi ong từ đất A-si-ri. 19 Chúng sẽ đến và tất cả sẽ đậu trong các hẻm núi sâu, nơi các hốc đá, trên các bụi gai và ao nước. 20 Vào ngày ấy Chúa sẽ dùng dao cạo thuê từ bên kia sông tức là Vua A-si-ri để cạo đầu, cạo lông chân và cũng cạo sạch râu ngươi luôn. 21 Vào ngày ấy một người sẽ nuôi một con bò cái tơ và hai con cừu. 22 Người ta sẽ ăn sữa đông vì chúng cung cấp sữa dư dật. Vì tất cả những người còn sót lại trong nước sẽ ăn sữa đông và mật. 23 Vào ngày ấy, tất cả những nơi vốn có cả ngàn cây nho trị giá cả ngàn nén bạc sẽ mọc toàn cây gai và bụi gai. 24 Người ta sẽ mang cung tên theo khi đến đó vì cả xứ đều đầy cây gai và bụi gai. 25 Người ta sẽ không đến tất cả các đồi vốn được cày cuốc vì sợ gai góc và bụi gai, nhưng sẽ thả bò và cho cừu giẫm.” – Phúc âm Lu-ca 1: 26-3826 Vào tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên Giô-sép, thuộc gia tộc Đa-vít; trinh nữ này tên Ma-ri. 28 Vào gặp Ma-ri, thiên sứ nói: "Xin chúc mừng cô, người được hồng phúc Chúa ở cùng cô!" 29 Nghe lời chào ấy, Ma-ri rất bối rối, ngẫm nghĩ xem lời chào đó có nghĩa gì. 30 Nhưng thiên sứ tiếp: "Ma-ri, đừng sợ! Vì cô được Đức Chúa Trời ban ân sủng. 31 Này, cô sẽ thụ thai và sinh một trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người trai đó sẽ nên cao trọng và sẽ được xưng là Con Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi vua Đa-vít, tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời; nước Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt." 34 Ma ri hỏi: "Tôi còn là trinh nữ, làm sao có việc đó?" 35 Thiên sứ đáp: "Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ bao phủ cô, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được xưng là Con Đức Chúa Trời. 36 Kìa, bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với cô dù trong tuổi già nua, cũng thụ thai đã sáu tháng rồi dù có tiếng là hiếm hoi. 37 Vì không có điều gì Đức Chúa Trời không làm được!" 38 Ma-ri nói: "Vâng, con là đầy tớ Chúa, nguyện việc đó xảy đến cho con như lời ông nói!" Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri.” Đọc thêm: II Các Vua 16: 1-20 Lịch sử Cựu Ước đã nhiều lần chứng minh: khi nào con người biết trông cậy hoàn toàn và thi hành theo ý muốn của Thiên Chúa, con người sẽ được Ngài bảo vệ và ban phước lành; khi nào con người không trông cậy vào Thiên Chúa, nhưng tin tưởng vào sức mình hay các quyền lực thế gian, con người bị thất bại và bị nguyền rủa. Hai phân đoạn Kinh Văn trên đây cho chúng ta thấy có hai phản ứng trái ngược xảy ra: Thứ nhất, trong Kinh Văn Ê-sai 7: 10-14, Tiên-tri Ê-sai khuyên Vua A-cha phải trông cậy vào sức mạnh và uy quyền của Thiên Chúa mà không cần phải làm gì cả, vì chính Ngài sẽ giải thoát Vương quốc Giu-đa nhưng vua này đã không chịu nghe lời, sai sứ giả đi cầu viện quân A-sy-ri để được bảo vệ. Kết quả là nước mất, nhà tan, vua dân đều bị lưu đày. Tuy nhiên, trên hết mọi sự, Thiên Chúa vẫn điều khiển mọi quyền lực của toàn thế giới này và lời Ngài hứa vẫn tiếp tục ứng nghiệm. Thứ hai, trong Phúc Âm Lu-ca 1: 26-28, lời hứa ban Đấng Cứu-Thế từ Cựu Kinh nay được ứng nghiệm: Thiên thần Gabriel truyền tin cho trinh nữ Maria về sự chịu thai và ra đời của Đấng Cứu Thế. Không giống như sự cứng lòng và bất tuân của Vua A-sai, trinh nữ Ma-ri hoàn toàn tin tưởng nơi quyền năng và sự bảo vệ của Thiên Chúa, cô đã thưa với thiên sứ: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Kết quả là Ơn Cứu Rỗi được lan tràn tới muôn người. Đọc và suy gẫm: II Các Vua 16: 1-20 A- Kinh Văn Ê-sai 7:10-14: “Này đây một thiếu nữ sẽ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel.” 1. Bối cảnh lịch sử: Đọc Ê-sai 7:1-9 để hiểu hoàn cảnh của nước Do-Thái thời bấy giờ. Đất nước bị chia đôi thành hai vương quốc: miền Bắc gọi là Israel, thủ đô đặt tại Samaria; miền Nam gọi là Judah, thủ đô đặt tại Jerusalem. Vương quốc miền Bắc liên minh với Syria thành liên minh Sy-ri-Ep-ra-im, để xâm chiếm miền Nam. Đứng trước nguy cơ bị thôn tính, Vua A-cha của Vương quốc Giu-đa đã sai sứ giả qua A-sy-ri cầu viện mặc dù đã bị ngăn cản bởi Tiên-tri Ê-sai, vua sẵn sàng dâng lễ vật triều cống và trở thành vương hầu của Assyria. Vua còn lo lắng hơn nữa vì không có người nối dõi tông đường; đứa con duy nhất của Vua đã bị dâng làm sinh tế trên bàn thờ cho Tà thần Moloch (II Vua 16:3). 2. Ý muốn của Thiên Chúa: Khi hay tin Vua A-cha đã không chịu nghe lời Thiên Chúa, Tiên-tri Ê-sai đến gặp và nói cho Vua biết ý muốn của Thiên Chúa: “Một lần nữa Đức Chúa phán với vua A-cha: "Ngươi cứ xin Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh." Vua A-cha trả lời: "Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Thiên Chúa." Thực ra, Vua A-cha đã không còn tin cậy nơi Thiên Chúa nữa, vua chạy theo các thần ngoại, và chỉ còn biết cậy trông vào sức con người.Tiên-tri Ê-sai nói tiếp: "Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít! Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa? Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel.” Emmanuel có nghĩa “Thiên Chúa ở cùng chúng ta,” là một tên biểu tượng được cho đứa trẻ mà vợ mới của Vua A-sa sắp cưu mang (Hezekiah). Tiên-tri Ê-sai nhấn mạnh: chính đứa trẻ này sẽ nối ngôi, không do sự cầu viện của vua, nhưng hoàn toàn do ý muốn của Thiên Chúa. A-sy-ri xâm lăng và tấn công Giu-đa (Ê-sai 8:5-8); niềm hi vọng của Vua A-cha trở thành cớ cho A-sy-ri xâm lăng và phá hủy Giu-đa. Tuy nhiên, những gì Thiên Chúa hứa vẫn tiếp tục được thực hiện. Dòng dõi Đa-vít và Thủ đô Jerusalem vẫn tồn tại sau thời kỳ lưu đày và lời hứa về Đấng Cứu Thế phát sinh từ dòng dõi Đa-vít vẫn tiếp tục được ứng nghiệm. Điều này chứng tỏ rõ ràng cho con người biết: Ý muốn của Thiên Chúa vượt trên mọi tính toán và khả năng của con người, và Ơn Cứu Rỗi đến từ Thiên Chúa! B- Phúc Âm Lu-ca 1:26-38: Lời hứa ban Đấng Cứu Thế được thực hiện.Hơn 500 năm sau thời kỳ lưu đày, trải qua 14 thế hệ của dòng tộc Đa-vít, lời hứa ban Đấng Cứu Thế của Thiên Chúa được ứng nghiệm trong hoàn cảnh như sau: 1. Thiên thần Gabriel thông báo tin cho trinh nữ Maria: “Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: " Ma-ri, đừng sợ! Vì cô được Đức Chúa Trời ban ân sủng. 31 Này, cô sẽ thụ thai và sinh một trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người trai đó sẽ nên cao trọng và sẽ được xưng là Con Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi vua Đa-vít, tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời; nước Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt."2. Phản ứng của trinh nữ Maria: Vì chỉ mới hứa hôn mà chưa kết hôn, Maria thưa với Gáp-ri-ên: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Thiên Chúa dùng Ma-ri là một phương tiện để Chúa Ngôi Hai nhập thể trong một tử cung của trinh nữ có lòng thanh sạch và tinh tuyền như thế. Hơn nữa, lời tiên tri của Ê-sai cũng đã dự ngôn về trinh nữ này (Ê-sai 7:14). Trinh nữ Maria cũng giống như nhiều người chúng ta, thắc mắc theo sự hiểu biết của con người: Làm sao thụ thai và sinh con khi mà mình chưa biết đến đời sống của chồng vợ. Chúng ta quên đi cách của Thiên Chúa: không có việc chi mà Thiên Chúa không thể làm. Thiên thần Gáp-ri-ên cắt nghĩa phương cách của Thiên Chúa: "Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ bao phủ cô, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được xưng là Con Đức Chúa Trời. Gáp-ri-ên đưa một bằng chứng thực tế: “Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."Sau khi đã lắng nghe lời cắt nghĩa của Gáp-ri-ên, trinh nữ Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. SUY NIỆM: - Chúng ta phải sáng suốt để nhận ra uy quyền và sức mạnh của Thiên Chúa; đồng thời phải biết khiêm nhu nhận ra sự bất toàn và yếu đuối của mình.- Chúng ta phải luôn luôn vâng phục và thi hành thánh ý Thiên Chúa, dù cho chúng ta không luôn luôn hiểu thấu ý định của Ngài.- Điều tâm niệm: Đối với Thiên Chúa, không có gì gọi là không thể, Ngài có quyền uy vô hạn. Chúng ta đừng bao giờ giới hạn một Thiên Chúa toàn năng theo trí hiểu giới hạn của con người. Amen  

 • 0 Câu chuyện về Messiah của Handel - Lindsay Terry - Mục sư Nguyễn Hữu Ninh Dịch

  • by Administrator
  • 22-01-2018

  Câu chuyện xảy ra ở tỉnh Dublin, tại Ireland vào ngày là 13 tháng Tư năm 1742; và nơi chốn là phòng thính nhạc của Neal. Một ca đoàn đứng lên và ca vang lên HA-LÊ-LU-GIA, HA-LÊ-LU-GIA, HA-LÊ-LU-GIA với số thính giả tràn ngập thính đường. Một đám đông đã tập trung lại để nghe buổi khai diễn của một màn nhạc có định hướng trở thành tiết mục nhạc nổi tiếng rộng lớn nhất trên thế giới. Vị khách đáng chú ý nhất trong nhóm người hiện diện là Vua Geoge Đệ Nhị của Anh Quốc. Nhà vua rất cảm động bởi tiết điệu nhạc mạnh mẽ đến nỗi ông đứng lên, một hành động dường như đã nhắc nhở toàn khán giả cùng làm thế. Từ ngày đó, bất cứ nơi nào trên thế giới khi bạn nghe khúc ca "Hallelujah Chorus," một phần của nhạc kịch Messiah, khán thính giả đều đứng lên. Mỗi năm trong mùa Chúa Giáng Sinh, hàng triệu người được cảm hứng và vui sướng vì màn nhạc kịch vĩ đại đó, mà người sáng tác, không giống một ai, đã làm say đắm thế giới âm nhạc trong suốt những ngày lễ. Ông ta là ai? George Frederick Handel George Frederick Handel được sanh ra tại nước Đức vào ngày 23 tháng Hai năm 1685. Ông đã phát triển tài năng thiên phú về âm nhạc của ông từ lúc còn rất trẻ, chơi đàn clavier -một dụng cụ bấm nút có giây- vào khoảng bảy tuổi, và thành thạo hầu hết những dụng cụ hòa tấu trước tuổi mười chín. Mẹ của Handel, con gái của một vị giáo sĩ Lutheran, muốn bảo đảm việc giáo huấn tâm linh ban đầu của ông. Mặc dù thân phụ ông, một bác sĩ giải phẩu, thì muốn con mình phải học luật, nhưng ông tiếp tục cơ nghiệp âm nhạc của mình sau cái chết của cha ông, việc đã xảy ra trong khi ông còn ở đại học. Sau nhiều năm trong nghề cách khiêm nhường tại Ý, viết và sáng tác những vở nhạc kịch opera và những màn nhạc thánh (oratorios), Handel qua Anh Quốc, nơi đó ông nhanh chóng tìm thấy tiếng tăm, thuận lợi, và may mắn, đặt biệt giữa vòng hoàng gia và giới quí tộc. Ông tiếp tục với những kinh nghiệm âm nhạc của mình, trở thành là một trong những người sáng tác nhạc nổi tiếng nhất trên thế giới. Năm 1741, vào tuổi 56, Handel bắt đầu toả sáng về sự nghiệp âm nhạc của mình. Ông muốn viết một cái gì mà sẽ tồn tại lâu dài. Sau một mùa cầu nguyện, ông bắt đầu công việc của ông. Sau 23 ngày viết gần như liên tục, ông đứng dậy khỏi công việc mình như một người đắc thắng. Ông đã hoàn tất màn nhạc Messiah bất diệt, một màn nhạc đã được trình diễn lan rộng nhất trên thế giới. Cho đến ngày hôm nay hàng ngàn buổi trình diễn đã được nghe đến trong suốt mùa lễ. Trong những giờ phút trước khi qua đời, ông nhận xét, "Tôi muốn chết . . . trong hi vọng nối kết với Chúa nhân ái, Đức Chúa Trời và Đấng cứu rỗi ngọt ngào của tôi vào ngày Ngài sống lại." Gần một trăm năm sau buổi trình diễn đầu tiên của màn nhạc Messiah, Lowell Mason, một vị nhạc trưởng, một sáng tác gia, và là nhà xuất bản của ca đoàn Boston đã lấy âm điệu từ Messiah và soạn lại cho thích hợp với bài thơ do Isaac Watts viết, một trong những nhà thần học và viết thánh ca vĩ đại của Anh Quốc. Handel đã biết và kính trọng Watts, người mà bài thơ của ông, dựa trên Thi Thiên 98, được viết hai mươi bảy năm trước Messiah. Kết quả là một trong những thánh ca Giáng Sinh nổi tiếng nhất của chúng ta, "Phước cho Nhân Loại." ‘Phước cho nhân loại, Chúa ta ra đời,Trần gian nghinh vua vô đối.Kíp mở cửa lòng, tiếp rước Con Trời,Bầu trời vạn vật hòa thinh,Bầu trời vạn vật hòa thinh,Trời đất xướng ca hát khen Vua mình.’ Handel viết trong màn nhạc Messiah của ông, "Và Ngài sẽ trị vì cho đến đời đời vô cùng, HALLELUJAH! Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, CHO ĐẾN ĐỜI ĐỜI!" Bạn có muốn biết niềm hạnh phước được nói đến trong bài hát và có hi vọng trong tương lai cùng ngự trị với Đấng Christ cho đến đời đời không? Bạn có thể có được, bạn biết không! Kinh Thánh nói bạn có thể. Tuy nhiên, có những điều rất đơn giản mà bạn phải làm. Thành thật công nhận nhu cầu tâm linh của bạn. Kinh Thánh nói: "Vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23), và "Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa. . . ." (Giê-rê-mi 17:9) Thành thật xưng nhận rằng tội lỗi của bạn phải được trả giá cho. "Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta." (Rô-ma 6:23). Và "Theo như đã định cho loài người, phải chết một lần, rồi chịu phán xét." (Hê-bơ-rơ 9:27) Bằng cách biết ơn xác nhận giá cứu chuộc của Đấng Christ cho tội lỗi của bạn. ". . . Ngài đã tự hạ mình xuống, và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự." (Phi-lip 2:8) "Huyết báu của Chúa Giê-xu Con Một của Ngài thanh tẩy mọi tội chúng ta" (1 Giăng 1:7b). "Trong khi chúng ta còn là kẻ có tội, Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta" (Rô-ma 5:8b) Bằng cách vui mừng tin nhận Đấng Christ là Chúa và Đấng Cứu-rỗi của bạn. "Kẻ đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu" (Giăng 6:37b). "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16) Nếu bạn thành thật cầu nguyện lời cầu nguyện sau đây, Chúa sẽ ban cho bạn món quà miễn phí của cứu rỗi và phước hạnh của Ngài, ngay bây giờ! Chúa Giê-xu yêu dấu, con biết con là kẻ có tội. Cảm ơn Ngài đã chết trên thập tự để chuộc những tội lỗi cho con. Con xin nhận Ngài làm Cứu Chúa của con. Xin ngự vào lòng con và biến đổi con như một đứa con của chính Ngài. Xin hãy giúp con sống suốt phần còn lại của đời con cho Chúa. Nếu bạn đã nhận Đấng Christ làm Đấng Cứu-rỗi của riêng bạn, rất vui mừng đón tiếp bạn vào gia đình của Chúa!  

 • 0 Câu chuyện về Messiah của Handel - Lindsay Terry - Mục sư Nguyễn Hữu Ninh Dịch

  • by Administrator
  • 22-01-2018

  Câu chuyện về Messiah của Handel - Lindsay Terry - Mục sư Nguyễn Hữu Ninh Dịch   Câu chuyện xảy ra ở tỉnh Dublin, tại Ireland vào ngày là 13 tháng Tư năm 1742; và nơi chốn là phòng thính nhạc của Neal. Một ca đoàn đứng lên và ca vang lên HA-LÊ-LU-GIA, HA-LÊ-LU-GIA, HA-LÊ-LU-GIA với số thính giả tràn ngập thính đường. Một đám đông đã tập trung lại để nghe buổi khai diễn của một màn nhạc có định hướng trở thành tiết mục nhạc nổi tiếng rộng lớn nhất trên thế giới. Vị khách đáng chú ý nhất trong nhóm người hiện diện là Vua Geoge Đệ Nhị của Anh Quốc. Nhà vua rất cảm động bởi tiết điệu nhạc mạnh mẽ đến nỗi ông đứng lên, một hành động dường như đã nhắc nhở toàn khán giả cùng làm thế. Từ ngày đó, bất cứ nơi nào trên thế giới khi bạn nghe khúc ca "Hallelujah Chorus," một phần của nhạc kịch Messiah, khán thính giả đều đứng lên. Mỗi năm trong mùa Chúa Giáng Sinh, hàng triệu người được cảm hứng và vui sướng vì màn nhạc kịch vĩ đại đó, mà người sáng tác, không giống một ai, đã làm say đắm thế giới âm nhạc trong suốt những ngày lễ. Ông ta là ai? George Frederick Handel được sanh ra tại nước Đức vào ngày 23 tháng Hai năm 1685. Ông đã phát triển tài năng thiên phú về âm nhạc của ông từ lúc còn rất trẻ, chơi đàn clavier -một dụng cụ bấm nút có giây- vào khoảng bảy tuổi, và thành thạo hầu hết những dụng cụ hòa tấu trước tuổi mười chín. Mẹ của Handel, con gái của một vị giáo sĩ Lutheran, muốn bảo đảm việc giáo huấn tâm linh ban đầu của ông. Mặc dù thân phụ ông, một bác sĩ giải phẩu, thì muốn con mình phải học luật, nhưng ông tiếp tục cơ nghiệp âm nhạc của mình sau cái chết của cha ông, việc đã xảy ra trong khi ông còn ở đại học. Sau nhiều năm trong nghề cách khiêm nhường tại Ý, viết và sáng tác những vở nhạc kịch opera và những màn nhạc thánh (oratorios), Handel qua Anh Quốc, nơi đó ông nhanh chóng tìm thấy tiếng tăm, thuận lợi, và may mắn, đặt biệt giữa vòng hoàng gia và giới quí tộc. Ông tiếp tục với những kinh nghiệm âm nhạc của mình, trở thành là một trong những người sáng tác nhạc nổi tiếng nhất trên thế giới. Năm 1741, vào tuổi 56, Handel bắt đầu toả sáng về sự nghiệp âm nhạc của mình. Ông muốn viết một cái gì mà sẽ tồn tại lâu dài. Sau một mùa cầu nguyện, ông bắt đầu công việc của ông. Sau 23 ngày viết gần như liên tục, ông đứng dậy khỏi công việc mình như một người đắc thắng. Ông đã hoàn tất màn nhạc Messiah bất diệt, một màn nhạc đã được trình diễn lan rộng nhất trên thế giới. Cho đến ngày hôm nay hàng ngàn buổi trình diễn đã được nghe đến trong suốt mùa lễ. Trong những giờ phút trước khi qua đời, ông nhận xét, "Tôi muốn chết . . . trong hi vọng nối kết với Chúa nhân ái, Đức Chúa Trời và Đấng cứu rỗi ngọt ngào của tôi vào ngày Ngài sống lại." Gần một trăm năm sau buổi trình diễn đầu tiên của màn nhạc Messiah, Lowell Mason, một vị nhạc trưởng, một sáng tác gia, và là nhà xuất bản của ca đoàn Boston đã lấy âm điệu từ Messiah và soạn lại cho thích hợp với bài thơ do Isaac Watts viết, một trong những nhà thần học và viết thánh ca vĩ đại của Anh Quốc. Handel đã biết và kính trọng Watts, người mà bài thơ của ông, dựa trên Thi Thiên 98, được viết hai mươi bảy năm trước Messiah. Kết quả là một trong những thánh ca Giáng Sinh nổi tiếng nhất của chúng ta, "Phước cho Nhân Loại." ‘Phước cho nhân loại, Chúa ta ra đời,Trần gian nghinh vua vô đối.Kíp mở cửa lòng, tiếp rước Con Trời,Bầu trời vạn vật hòa thinh,Bầu trời vạn vật hòa thinh,Trời đất xướng ca hát khen Vua mình.’ Handel viết trong màn nhạc Messiah của ông, "Và Ngài sẽ trị vì cho đến đời đời vô cùng, HALLELUJAH! Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, CHO ĐẾN ĐỜI ĐỜI!" Bạn có muốn biết niềm hạnh phước được nói đến trong bài hát và có hi vọng trong tương lai cùng ngự trị với Đấng Christ cho đến đời đời không? Bạn có thể có được, bạn biết không! Kinh Thánh nói bạn có thể. Tuy nhiên, có những điều rất đơn giản mà bạn phải làm. Thành thật công nhận nhu cầu tâm linh của bạn. Kinh Thánh nói: "Vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23), và "Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa. . . ." (Giê-rê-mi 17:9) Thành thật xưng nhận rằng tội lỗi của bạn phải được trả giá cho. "Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta." (Rô-ma 6:23). Và "Theo như đã định cho loài người, phải chết một lần, rồi chịu phán xét." (Hê-bơ-rơ 9:27) Bằng cách biết ơn xác nhận giá cứu chuộc của Đấng Christ cho tội lỗi của bạn. ". . . Ngài đã tự hạ mình xuống, và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự." (Phi-lip 2:8) "Huyết báu của Chúa Giê-xu Con Một của Ngài thanh tẩy mọi tội chúng ta" (1 Giăng 1:7b). "Trong khi chúng ta còn là kẻ có tội, Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta" (Rô-ma 5:8b) Bằng cách vui mừng tin nhận Đấng Christ là Chúa và Đấng Cứu-rỗi của bạn. "Kẻ đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu" (Giăng 6:37b). "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16) Nếu bạn thành thật cầu nguyện lời cầu nguyện sau đây, Chúa sẽ ban cho bạn món quà miễn phí của cứu rỗi và phước hạnh của Ngài, ngay bây giờ! Chúa Giê-xu yêu dấu, con biết con là kẻ có tội. Cảm ơn Ngài đã chết trên thập tự để chuộc những tội lỗi cho con. Con xin nhận Ngài làm Cứu Chúa của con. Xin ngự vào lòng con và biến đổi con như một đứa con của chính Ngài. Xin hãy giúp con sống suốt phần còn lại của đời con cho Chúa. Nếu bạn đã nhận Đấng Christ làm Đấng Cứu-rỗi của riêng bạn, rất vui mừng đón tiếp bạn vào gia đình của Chúa!  

 • 0 XUẤT XỨ CỦA CA KHÚC SILENT NIGHT - Linh Phương Chuyển Ngữ

  • by Administrator
  • 22-01-2018

  Những ai đã viết ca khúc Silent Night lừng danh được trổi lên trong Mùa Giáng Sinh ? Và ca khúc này đã được cảm tác trong hoàn cảnh nào ?                                                                  *** Mùa Giáng Sinh năm 1818 tại Áo quốc (Austria), có một ban ca nhạc kịch với những diễn viên đi trình diễn lưu động tại các thôn làng trong vùng Núi Alps, Áo quốc. Ngày 23 tháng 12, nhóm này đến vùng Orberdorf bei Salzburg, một ngôi làng kế cận Salzburg. Nơi đấy, họ sẽ trình diễn câu chuyện Chúa Giáng Trần tại một giáo đường nhỏ Thánh Nicholas. Thế nhưng, cây đàn phong cầm trong nhà thờ bị hỏng vì đàn chuột háu đói đã gặm thủng hệ thống gió làm cho đàn không thể phát ra âm thanh và không thể nào có chuyên viên đến sửa kịp trong ngày Thánh lễ Chúa Giáng Sinh... Do đó, nhóm diễn viên không thể trình diễn vở kịch trong nhà thờ mà phải đến một tư gia. Vở kịch trình diễn theo sự việc xảy ra đã được trước thuật trong các chương đầu của Phúc âm Ma-thi-ơ (Matthew) và Lu-ca (Luke) và vị Linh mục phụ tá Joseph Mohr của giáo xứ phải dự phần trong chương trình. Khi màn đêm buông xuống, ông đi bộ đến nhà của người đàn phong cầm (organ) là Franz Fruber... Joseph Mohr phải vượt lên ngọn đồi. Tại đó, ông nhìn xuống ngôi làng. Bấy giờ, khi ông đứng nhìn quang cảnh chung quanh, từ cao điểm, Joseph Mohr nhìn xuống dãy tuyết trắng yên bình rơi dày bao phủ trên ngôi làng. Làn gió đêm yên tĩnh lướt qua. Mohr cảm xúc trước cảnh trời đêm quá yên bình. Với tâm hồn thơ lai láng, ông nhớ lại những câu thơ mà mình đã sáng tác vài năm trước đây. Đấy là một bài thơ viết về thiên sứ loan báo Tin Mừng đến các chàng mục tử đã và họ đang trông đợi Đấng Cứu-Tinh đến với dân tộc Do-thái theo Phúc âm Matthew và Luke ghi lại... Thế rồi, Joseph Mohr quyết định dùng những câu thơ này cho lời của ca khúc mừng Chúa Ra Đời trong đêm Thánh lễ Christmas Eve. Ca khúc thì có lời (lyrics) rồi nhưng còn thiếu giai điệu (melody) để có thể đàn và cất lên tiếng hát. Joseph Mohr bèn đi gặp người đánh đàn phong cầm tại Giáo đường St. Nicholas -Frank Xaver Gruber là một hiệu trưởng và giáo sư âm nhạc- để trình bày chuyện đàn phong cầm bị hỏng. Mohr mong mỏi rằng Gruber sẽ viết giai điệu cho bài thơ. Chỉ còn có thì giờ ít oi thì Thánh lễ sẽ đến, vì đàn phong cầm bị hỏng rồi; vì thế, Mohr sẽ dùng tây-ban-cầm (guitar) để đàn và hát lên ca khúc này trong đêm Christmas Eve. Gruber đồng ý và cặm cụi viết giai điệu... Trong Thánh lễ Christmas Eve đêm 24-12, cả hội chúng giáo dân ngồi trong giáo đường đã được nghe ca khúc “Stille Nacht, heilige Nacht” (Silent Night) bằng Đức ngữ. Một bài ca lời giản dị nhưng sáng láng, tinh khôi đã được cả hai Joseph Mohr và Gruber song ca. Mohr hát giọng tenor và đệm đàn guitar, Gruber hát giọng bass... Vài tuần lễ sau đó, nhà sản xuất đàn phong cầm nổi tiếng Karl Mauracher đến Nhà thờ St. Nicholas tại Oberndorf để sửa chữa cây đàn phong cầm. Sau khi Mauracher sửa đàn xong thì ông để cho Gruber thử đàn. Mười ngón tay của Gruber lướt trên phím đàn đại phong cầm với giai điệu của ca khúc Silent Night mà hai ông đã hát lên trong Christmas Eve. Nhà sản xuất Mauracher quá đỗi hân hoan khi nghe giai điệu tuyệt vời của ca khúc Silent Night trổi lên, ông bèn xin một copy mang về làng Alpine, Kapfing. Tại đây, hai gia đình ca sĩ nức tiếng vào thời ấy là the Rainers và the Strassers đã nghe ca khúc này. Nhóm ca sĩ này bèn sắp xếp ca khúc Silent Night vào chương trình trình diễn mừng Chúa Giáng Thế. Về sau, các chị em ca sĩ nhà Strassers trình bày ca khúc tuyệt diệu này xuyên suốt vùng Bắc Âu. Năm 1834, nhóm này trình diễn ca khúc “Silent Night” tại triều đình Hoàng đế Frederick William IV, Prussia và nhà vua ra lệnh cho ban hợp xướng của đại giáo đường hát ca khúc này vào mỗi Thánh lễ Giáng Sinh. Hai mươi năm sau khi ca khúc “Silent Night” đã được viết, nhóm ca sĩ nhà the Rainers mang ca khúc này đến Hoa kỳ và hát lên với Đức ngữ tại Bảo tàng viện Alexander Hamilton Monument phía bên ngoài của Giáo đường Trinity tại New York City. Năm 1859, vị Tư tế (priest) của Giáo hội Episcopal là John Freeman Young phục vụ tại Giáo đường Trinity, New York City dịch ca khúc Silent Night từ nguyên bản Đức ngữ của Joseph Mohr sang Anh ngữ. Năm mươi năm sau khi ca khúc này đã được hát lên bằng Đức ngữ (1863) thì ca khúc “Silent Night” đã được in trong quyển Thánh ca của Charles Hutchins' Sunday School Hymnal. Ngày nay, ca khúc “Silent Night” đã được hát vang lên trong 300 ngôn ngữ khác nhau trên toàn cầu... Mohr's German lyrics Stille Nacht, heilige Nacht, Alles schläft; einsam wacht Nur das traute hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, Schlaf in himmlischer Ruh! Schlaf in himmlischer Ruh! Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht Durch der Engel Halleluja, Tönt es laut von fern und nah: Christ, der Retter ist da! Christ, der Retter ist da! Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, o wie lacht Lieb' aus deinem göttlichen Mund, Da uns schlägt die rettende Stund'. Christ, in deiner Geburt! Christ, in deiner Geburt! Silent Night! Holy Night! John Freeman Young (verses 1-3), ca. 1859 William C. Egan (verses 4-6), 2007 1. Silent night! Holy night! All is calm, all is bright, Round yon Virgin Mother and Child! Holy Infant, so tender and mild, Sleep in heavenly peace! Sleep in heavenly peace! 2. Silent night! Holy night! Shepherds quake at the sight! Glories stream from Heaven afar, Heavenly Hosts sing Alleluia! Christ, the Saviour, is born! Christ, the Saviour, is born! 3. Silent night! Holy night! Son of God, love’s pure light Radiant beams from Thy Holy Face With the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord, at Thy Birth! Jesus, Lord, at Thy Birth! 4. Silent Night, Holy Night Here at last, healing light From the heavenly kingdom sent, Abundant grace for our intent. Jesus, salvation for all. Jesus, salvation for all. 5. Silent Night! Holy Night" Sleeps the world in peace tonight. God sends his Son to earth below A Child from whom all blessings flow Jesus, embraces mankind. Jesus, embraces mankind. 6. Silent Night, Holy Night Mindful of mankind's plight The Lord in Heav'n on high decreed From earthly woes we would be freed Jesus, God's promise for peace. Jesus, God's promise for peace.  

 • 0 500 Năm Cải Cách Giáo Hội Cơ Đốc Và Sự Phát Triển Của Đạo Tin Lành - Mục sư Nguyễn Xuân Hồng - M.Div.

  • by Administrator
  • 22-01-2018

  Ngày 31-10-2017  là ngày các Giáo hội Tin Lành trên thế giới kỷ niệm 500 năm phát triển của Tin Lành. Vào ngày đó của năm 1517, Martin Luther một Tu sĩ Công Giáo dòng Thánh Augustine gắn 95 luận đề trước cửa nhà thờ Wittenberg (Đức) phản đối việc bán bùa xá tội, nêu nghi vấn về Ngục luyện tội, về quyền hạn của Giáo Hoàng và một số tín lý của Giáo Hội. Sau nhiều lần chịu Giáo Hội xét xử, ông bị cắt phép thông công và ở ngoài sự bảo vệ của pháp luật (ai cũng có thể bắt giết). Nhờ sự bảo vệ của Vương Hầu Frederick xứ Saxon, ông được bình an tiếp tục viết sách, diễn thuyết, dịch Kinh Thánh, giảng dạy, tổ chức và điều hành một giáo hội mới hoàn toàn tách biệt khỏi Giáo Hội Công Giáo La Mã. Hoạt động của ông đã dấy lên làn sóng phấn hưng trên các nước Âu Châu với những nhà cải cách nổi tiếng như John Calvin, Huldrych Zwingly, và nhiều người khác nữa. Một mặt họ phản kháng giáo quyền La Mã, mặt khác họ cải cách các giáo hội bản xứ thành những giáo hội biệt lập dựa vào giáo huấn của Kinh Thánh. Từ đó, nhiều giáo hội mà tiếng Việt gọi chung là Tin Lành được lập nên và phát triển ra khắp thế giới. Hiện nay trên thế giới có hơn 600 triệu tín hữu Tin Lành, chiếm hơn 1/3 tổng số tín hữu Cơ Đốc (kể chung cả Công Giáo và Chính Thống giáo). Sau 500 năm, với thời gian, sự cách biệt giữa Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Tin Lành không còn quá lớn lao như xưa. Giáo Hội Lutheran là quốc giáo của Thụy Điển đã dành nguyên một năm kỷ niệm 500 năm cải chánh, và Giáo Hoàng Francis đã được mời đến khai mạc năm kỷ niệm này vào ngày 31-10 năm 2016. Giáo Hoàng đã khen ngợi Luther, ông nói: “Giáo Hội đã không làm gương tốt, đã lũng đoạn, tham lam, chạy theo thế gian, say mê quyền lực. Luther đã đứng lên phản đối. Ông là người thông minh.” Giáo Hoàng kêu gọi, trong khi chờ đợi các nhà thần học xóa bớt những khác biệt tín lý, hai giáo hội có thể cùng hợp tác với nhau trong các vấn đề xã hội như giúp đỡ người nghèo, dân tị nạn, di dân, và tìm cách làm giảm sự bách hại các tín hữu Cơ Đốc trên thế giới. Công cuộc kháng cách cũng khiến Giáo Hội Công Giáo La Mã thay đổi: Công Đồng Trent năm 1545 đã hủy bỏ bùa xá tội, qui định lại khuôn phép cư xử và tăng cường trình độ học vấn của hàng giáo sĩ; nhiều dòng tu, đặc biệt là dòng Tên (Jesuite) được thành lập để củng cố uy thế của giáo hội qua các hoạt động xã hội, giáo dục và truyền giáo. Kinh Thánh không còn là độc quyền của hàng giáo sĩ mà dần dần được phổ biến trong giáo dân. Sự Bùng Nổ Của Tin Lành Trong mấy chục năm đầu, các nhà cải cách đã nhanh chóng tổ chức các giáo hội địa phương và cải cách sự thờ phượng theo qui định của Kinh Thánh. Kinh Thánh trước kia chỉ được đọc trong tiếng La-tinh, nay được dịch ra tiếng bản xứ để mọi người có thể đọc. Nhờ phát minh máy in, Kinh Thánh được phổ biến rộng rãi trong quần chúng, giúp cho trình độ học vấn nguòi dân được nâng cao. Do đó, địa vị phụ nữ trong xã hội được tăng lên. Nông dân ý thức được quyền lợi của mình nên dấy lên đòi hỏi, nhưng vì họ gây ra bạo động, phá hoại, nên bị chính quyền dẹp tan. Tư tưởng khai phóng của cuộc kháng cách đã làm tiền đề cho trào lưu triết học duy lý  ở Âu Châu và duy nghiệm ở Anh, với các triết gia René Descartes, Plaise Pascal, Baruch Spinoza, John Locke, v.v... thay thế cho triết học kinh viện thời Trung Cổ, khiến cho thời kỳ nầy được mệnh danh là Thời Đại Lý Trí  hay Khai Minh dẫn đến cuộc Cách Mạng Pháp. Các ý niệm dân chủ, xã hội, tự do tư tưởng cũng như pháp luật vô tư cũng nhờ cuộc cải chánh mà được phát huy khỏi sự kềm hãm của liên minh chặt chẽ giữa nhà nước và giáo hội. Khoa học trước kia bị bó buộc trong tư duy hạn hẹp của giáo hội (trường hợp Galileo), nay cũng được sổ lồng để tự do phát triển, làm nền móng cho thời đại công nghiệp. Nhưng cũng chính vì được tự do tư tưởng, nên trong chính các giáo hội ra từ cuộc kháng cách, đã có một số phần tử theo tân phái không tin những sự kiện siêu nhiên của Kinh Thánh, nghĩa là chối bỏ nền tảng tín lý của Tin Lành. Tuy nhiên, những người tin và kinh nghiệm quyền năng cứu rỗi của Đức Chúa Trời đúng theo nội dung Tin Lành (Phúc Âm) của Kinh Thánh, vẫn tiếp tục phát huy và truyền bá ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nên con số họ tăng mạnh và phát triển ra các châu lục. Người Việt chỉ biết các giáo hội nầy nên dùng từ Tin Lành để chỉ chung họ lẫn các giáo hội theo tân phái. Các Cuộc Phục Hưng                                         Một đặc điểm trong lịch sử phát triển Tin Lành là thỉnh thoảng sự kiện Ngũ Tuần thời của sách Công vụ được lặp lại trong các cộng đồng dân Chúa. Theo trước thuật của Kinh Thánh, vào ngày lễ Ngũ Tuần của Do-thái, các môn đồ đang cầu nguyện chờ đợi Đức Thánh Linh giáng xuống theo lời truyền dạy của Chúa Giê-su, thì cả phòng như có tiếng gió thổi ào ào. Có những lưỡi lửa hiện ra đậu trên mỗi người, họ đi ra lảo đảo như say rượu. Họ bắt đầu nói một thứ tiếng không phải tiếng bản xứ, và những người dân từ các quốc gia kéo về dự lễ đều nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của mình tôn vinh Đức Chúa Trời. Rồi họ đi ra truyền giảng và có hàng ngàn người tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa mình. Họ cũng cầu nguyện cho người què được đi, người chết  sống lại, người bị quỉ ám được chữa lành. Hội Thánh mau chóng lan tràn ra các quốc gia xung quanh đến tận Âu Châu. Những hiện tượng như vậy cũng thường xảy ra trong lịch sử 500 năm của Tin Lành và được gọi là những cuộc phục hưng hay phấn hưng của Hội Thánh. Lửa phục hưng thường do những sứ giả phục hưng  là những người tận hiến cho Đức Chúa Trời, được Ngài dùng nhen lên và thổi bùng. Cũng có khi là một nhóm người, như nhóm thương gia ở NewYork năm 1857, khởi đầu chỉ có 10 người họp lại cầu nguyện trưa thứ tư hàng tuần, về sau lên đến hàng chục ngàn người, dẫn đến một cơn phấn hưng khiến cho trong vòng hai năm có một triệu người gia nhập hội thánh. Nơi nào có sự phục hưng thì hội thánh trở nên sống động, nhiều phép lạ xảy ra, bệnh nan y được chữa lành, tội nhân nổi tiếng bại hoại được biến cải lạ lùng và nhiều người trong số họ trở thành những nhà truyền giáo. Tín đồ yếu đuối nguội lạnh trở nên nóng cháy mạnh mẽ, đời sống họ được thánh hoá, họ sốt sắng cầu nguyện, học Kinh Thánh và thờ phượng Chúa. Nhà thờ trở nên đông đúc, phải lập thêm những nhà thờ mới. Các tổ chức truyền giáo hải ngoại được thành lập, phái nhiều giáo sĩ ra ngoại quốc đem Tin Lành đến cho các dân tộc khác. Hội Thánh cũng lập nhiều cơ quan từ thiện và trường học để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Theo các sử gia, từ cuộc kháng cách đến nay có 8 làn sóng Thức Tỉnh Toàn Cầu. Mỗi đợt Thức Tỉnh có nhiều sứ giả phục hưng xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, vào thời điểm khác nhau làm bùng lửa phục hưng cho nhiều Hội Thánh trên nhiều quốc gia khác nhau. Cuộc phục hưng đầu tiên mở đầu làn sóng Thức Tỉnh Toàn Cầu  xảy ra năm 1725 trong một hội thánh làng quê Moravian ở Đức, với dây chuyền cầu nguyện 24 tiếng/ngày, kéo dài 100 năm. Họ đã gởi 300 giáo sĩ đi truyền giáo ở các nước, và đã ảnh hưởng lên John Wesley là sứ giả phục hưng của nước Anh, người sáng lập giáo hội Giám lý. Tin Lành đến Việt Nam lần đầu tiên do Hội Truyền Giáo Christian & Missionary Alliance, là một trong nhiều tố chức truyền giáo thành hình trong đợt Thức Tỉnh thứ 5 từ năm 1882. Đến đợt Thức Tỉnh Toàn Cầu hiện đại kéo dài từ thế kỷ 20 qua đầu thế kỷ 21 thì các cuộc phục hưng nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới. Đến cuối thế kỷ 20 thì Tin Lành toàn cầu đã chuyển trục từ Bắc Mỹ và Âu Châu sang các nước Nam Mỹ và Á Phi. Nhà thờ lớn nhất thế giới không phải ở Mỹ mà ở Seoul Nam Hàn, với 750,000 tín hữu, và ở Jakarta Indonesia với 250,000 tín hữu. (Họ có nhà thờ chính với sức chứa vài ba chục ngàn người và nhiều nhà thờ vệ tinh ở các địa phương) Những cuộc truyền giảng của các sứ giả phục hưng thuở đầu như John Wesley qui tụ tối đa là vài ba ngàn người. Đến thế kỷ 20, Tiến sĩ Billy Graham ở Mỹ thường xuyên giảng cho những đám đông hàng trăm ngàn người. Ở Nam Mỹ, Carlos Anacondia cũng thu hút nhiều người như vậy qua việc nhân danh Chúa đuổi quỉ, chữa bệnh và đổi mới con người. Ở Phi Châu, các buổi truyền giảng của Reinhard Bonnke có khi lên đến 1,100,000 ngườT; hình chụp biển người cho ta thấy hình cong của trái đất, giống như hình chụp đường chân trời ngoài đại dương vậy. Tác Động trên Lịch Sử Về giáo dục:   – Ngay từ buổi sơ khai, việc phổ biến Kinh Thánh thúc đẩy công tác giáo dục xoá nạn mù chữ. Về sau, để giúp các trẻ em lang thang đầu đường xó chợ, các Hội Thánh Tin Lành lập các Trường Chúa Nhật, dần dần trở thành nơi dạy Kinh Thánh cho mọi người. – Hội Kinh Thánh Quốc Tế và các Hội Kinh Thánh quốc gia, cùng với các hội xuất bản và dịch Kinh Thánh, mỗi năm phát hành một lượng Kinh Thánh khổng lồ vượt xa mọi loại sách khác trên thế giới. Hội Wycliff Bible với những chuyên gia ngôn ngữ chú trọng đặt chữ cho các nhóm dân tộc chưa có chữ để dịch Kinh Thánh cho họ, đồng thời giúp họ mở mang kiến thức. Cho đến nay Kinh Thánh đã được dịch ra 670 thứ tiếng, riêng Tân Ước đã có mặt trong 1521 ngôn ngữ trên địa cầu. – Không phải chỉ xoá nạn mù chữ, các giáo hội cũng chú trọng việc giáo dục cấp đại học. Các trường đại học danh tiếng ở Mỹ như Harvard, Yale, Princeton, Brown ban đầu do các giáo hội Tin Lành sáng lập để huấn luyện mục sư. Các hội truyền giáo Tin Lành đi tiên phong trong việc mở hàng ngàn trường đại học trên thế giới. Đại Học Y Khoa Bắc Kinh danh tiếng hiện nay là do Giáo Hội Trưởng Lão thành lập năm 1917. Đại Học Nữ Ewha của Nam Hàn do Giáo Hội Giám Lý sáng lập năm 1886, hiện là trường đại học nữ lớn nhất thế giới. Về xã hội:   – Các cuộc phục hưng tác động mạnh mẽ trên nếp sống người dân. Những kẻ ăn chơi sa đọa trụy lạc được đổi mới. Những người bê tha rượu chè cờ bạc, trộm cắp, mại dâm cũng trở thành những người đàng hoàng, làm ăn lương thiện. Có nơi, các hộp đêm, quán rượu, rạp hát phải đóng cửa vì vắng khách. Có nơi, cảnh sát trở nên quá rỗi rảnh vì không có phạm pháp. Ở Việt Nam, những trung tâm cai nghiện thành công nhất là do các con nghiện tuyệt vọng đã được Chúa cứu lãnh đạo. –  Tin Lành nâng cao nhân phẩm. Trong Kinh Thánh có nói đến nô lệ nhưng dạy phải khoan dung với họ, nếu họ có cùng niềm tin thì xem như anh em. Công cuộc buôn bán nô lệ bị bãi bỏ trên toàn Đế quốc Anh nhờ một nhóm người Tin Lành do Nghị sĩ Wilberforce đứng đầu vận động. Tổng thống Abraham Lincohn nổi tiếng vì lãnh đạo cuộc chiến bài trừ chế độ nô lệ. Mục Sư Martin Luther King ở Mỹ, Giám Mục Desmond Tutu ở Nam Phi được quí trọng vì lãnh đạo phong trào nhân quyền chống kỳ thị chủng tộc. –  Nhiều tổ chức xã hội rất ảnh hưởng trên thế giới như Hội Hồng Thập Tự do Henry Dunant ở Thuỵ sĩ, Hội Hướng Đạo do Baden-Powell người Anh là những người Tin Lành thành lập vì lý tưởng nhân đạo. Ngoài ra cũng có những tổ chức truyền giáo nhưng thiên về phụng sự xã hội như Đoàn Quân Cứu Thế (Salvation Army) với 3 S ‘Soap, Soup, Soul’, hội YMCA (Young Men Christian Association) v.v... Cho đến nay có hàng ngàn tổ chức xã hội Tin Lành được thành lập để phục vụ các nạn nhân chiến tranh, thiên tai, nghèo đói trên thế giới. –  Cuộc phấn hưng do John Wesley lãnh đạo đã xảy ra lúc nước Anh đang diễn ra cuộc Cách Mạng Công Nghiệp. Vô số công nhân làm việc trong các hầm mỏ, xưởng dệt, xưởng máy trong các điều kiện vô cùng cơ cực. Trái với dự đoán của Karl Marx là cuộc cách mạng vô sản sẽ xảy ra tại Anh Quốc, rất đông công nhân tin Chúa đã họp thành các nhà thờ, được sự yễm trợ của các nhà nhân quyền, tranh đấu cho các công đoàn đạt được nhiều thắng lợi, nên cả hai giới chủ thợ cùng đồng hành phát triển, giúp nước Anh thoát được một cuộc cách mạng đẫm máu. Về khoa học kỹ thuật:  Trái với ngộ nhận của nhiều người cho rằng Tin Lành nghịch lại tinh thần khoa học, nhiều nhà khoa học tiếng tăm như Isaac Newton, Francis Bacon, Michael Faraday, Thomas Edison đều là những người Tin Lành. Tinh thần tôn trọng sự thật của Cơ Đốc giáo giúp ích cho sự tiến bộ khoa học kỹ thuật. Theo bản định giá của Harriet Zuckerman “Scientific Elite: Nobel Laureates in the US” (Giới Tinh Hoa Khoa Học: Khôi Nguyên Giải Nobel ở Mỹ), thì các nhà khoa học Tin Lành  chiếm 84.2% các giải Nobel hoá học, 60% Nobel y học và 58,6% Nobel vật lý, trong số các giải Nobel nước Mỹ nhận được từ năm 1901 đến 1972. KẾT LUẬN Những điều trình bày trên đây chỉ mới khái lược, chưa đi sâu vào những gì Tin Lành đã và có thể đem lại cho thế giới. Cuộc kháng cách có thể xem như là cuộc cách mạng tinh thần lớn lao đã ảnh hưởng sâu xa trên toàn thể nhân loại. Những thành tựu đạt được trong 500 năm qua đem cho ta niềm hi vọng rằng, dù cái ác có khả năng tàn phá bao nhiêu đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn nắm giữ lịch sử trong bàn tay đại năng của Ngài, và cuối cùng sự thiện sẽ toàn thắng.  Anaheim, tháng 11-2017 Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, M.Div.  

 • 0 500 Năm Cải Cách Giáo Hội Cơ Đốc Và Sự Phát Triển Của Đạo Tin Lành - Mục sư Nguyễn Xuân Hồng - M.Div.

  • by Administrator
  • 22-01-2018

  Ngày 31-10-2017  là ngày các Giáo hội Tin Lành trên thế giới kỷ niệm 500 năm phát triển của Tin Lành. Vào ngày đó của năm 1517, Martin Luther một Tu sĩ Công Giáo dòng Thánh Augustine gắn 95 luận đề trước cửa nhà thờ Wittenberg (Đức) phản đối việc bán bùa xá tội, nêu nghi vấn về Ngục luyện tội, về quyền hạn của Giáo Hoàng và một số tín lý của Giáo Hội. Sau nhiều lần chịu Giáo Hội xét xử, ông bị cắt phép thông công và ở ngoài sự bảo vệ của pháp luật (ai cũng có thể bắt giết). Nhờ sự bảo vệ của Vương Hầu Frederick xứ Saxon, ông được bình an tiếp tục viết sách, diễn thuyết, dịch Kinh Thánh, giảng dạy, tổ chức và điều hành một giáo hội mới hoàn toàn tách biệt khỏi Giáo Hội Công Giáo La Mã. Hoạt động của ông đã dấy lên làn sóng phấn hưng trên các nước Âu Châu với những nhà cải cách nổi tiếng như John Calvin, Huldrych Zwingly, và nhiều người khác nữa. Một mặt họ phản kháng giáo quyền La Mã, mặt khác họ cải cách các giáo hội bản xứ thành những giáo hội biệt lập dựa vào giáo huấn của Kinh Thánh. Từ đó, nhiều giáo hội mà tiếng Việt gọi chung là Tin Lành được lập nên và phát triển ra khắp thế giới. Hiện nay trên thế giới có hơn 600 triệu tín hữu Tin Lành, chiếm hơn 1/3 tổng số tín hữu Cơ Đốc (kể chung cả Công Giáo và Chính Thống giáo). Sau 500 năm, với thời gian, sự cách biệt giữa Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Tin Lành không còn quá lớn lao như xưa. Giáo Hội Lutheran là quốc giáo của Thụy Điển đã dành nguyên một năm kỷ niệm 500 năm cải chánh, và Giáo Hoàng Francis đã được mời đến khai mạc năm kỷ niệm này vào ngày 31-10 năm 2016. Giáo Hoàng đã khen ngợi Luther, ông nói: “Giáo Hội đã không làm gương tốt, đã lũng đoạn, tham lam, chạy theo thế gian, say mê quyền lực. Luther đã đứng lên phản đối. Ông là người thông minh.” Giáo Hoàng kêu gọi, trong khi chờ đợi các nhà thần học xóa bớt những khác biệt tín lý, hai giáo hội có thể cùng hợp tác với nhau trong các vấn đề xã hội như giúp đỡ người nghèo, dân tị nạn, di dân, và tìm cách làm giảm sự bách hại các tín hữu Cơ Đốc trên thế giới. Công cuộc kháng cách cũng khiến Giáo Hội Công Giáo La Mã thay đổi: Công Đồng Trent năm 1545 đã hủy bỏ bùa xá tội, qui định lại khuôn phép cư xử và tăng cường trình độ học vấn của hàng giáo sĩ; nhiều dòng tu, đặc biệt là dòng Tên (Jesuite) được thành lập để củng cố uy thế của giáo hội qua các hoạt động xã hội, giáo dục và truyền giáo. Kinh Thánh không còn là độc quyền của hàng giáo sĩ mà dần dần được phổ biến trong giáo dân. Sự Bùng Nổ Của Tin Lành Trong mấy chục năm đầu, các nhà cải cách đã nhanh chóng tổ chức các giáo hội địa phương và cải cách sự thờ phượng theo qui định của Kinh Thánh. Kinh Thánh trước kia chỉ được đọc trong tiếng La-tinh, nay được dịch ra tiếng bản xứ để mọi người có thể đọc. Nhờ phát minh máy in, Kinh Thánh được phổ biến rộng rãi trong quần chúng, giúp cho trình độ học vấn nguòi dân được nâng cao. Do đó, địa vị phụ nữ trong xã hội được tăng lên. Nông dân ý thức được quyền lợi của mình nên dấy lên đòi hỏi, nhưng vì họ gây ra bạo động, phá hoại, nên bị chính quyền dẹp tan. Tư tưởng khai phóng của cuộc kháng cách đã làm tiền đề cho trào lưu triết học duy lý  ở Âu Châu và duy nghiệm ở Anh, với các triết gia René Descartes, Plaise Pascal, Baruch Spinoza, John Locke, v.v... thay thế cho triết học kinh viện thời Trung Cổ, khiến cho thời kỳ nầy được mệnh danh là Thời Đại Lý Trí  hay Khai Minh dẫn đến cuộc Cách Mạng Pháp. Các ý niệm dân chủ, xã hội, tự do tư tưởng cũng như pháp luật vô tư cũng nhờ cuộc cải chánh mà được phát huy khỏi sự kềm hãm của liên minh chặt chẽ giữa nhà nước và giáo hội. Khoa học trước kia bị bó buộc trong tư duy hạn hẹp của giáo hội (trường hợp Galileo), nay cũng được sổ lồng để tự do phát triển, làm nền móng cho thời đại công nghiệp. Nhưng cũng chính vì được tự do tư tưởng, nên trong chính các giáo hội ra từ cuộc kháng cách, đã có một số phần tử theo tân phái không tin những sự kiện siêu nhiên của Kinh Thánh, nghĩa là chối bỏ nền tảng tín lý của Tin Lành. Tuy nhiên, những người tin và kinh nghiệm quyền năng cứu rỗi của Đức Chúa Trời đúng theo nội dung Tin Lành (Phúc Âm) của Kinh Thánh, vẫn tiếp tục phát huy và truyền bá ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nên con số họ tăng mạnh và phát triển ra các châu lục. Người Việt chỉ biết các giáo hội nầy nên dùng từ Tin Lành để chỉ chung họ lẫn các giáo hội theo tân phái. Các Cuộc Phục Hưng                                         Một đặc điểm trong lịch sử phát triển Tin Lành là thỉnh thoảng sự kiện Ngũ Tuần thời của sách Công vụ được lặp lại trong các cộng đồng dân Chúa. Theo trước thuật của Kinh Thánh, vào ngày lễ Ngũ Tuần của Do-thái, các môn đồ đang cầu nguyện chờ đợi Đức Thánh Linh giáng xuống theo lời truyền dạy của Chúa Giê-su, thì cả phòng như có tiếng gió thổi ào ào. Có những lưỡi lửa hiện ra đậu trên mỗi người, họ đi ra lảo đảo như say rượu. Họ bắt đầu nói một thứ tiếng không phải tiếng bản xứ, và những người dân từ các quốc gia kéo về dự lễ đều nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của mình tôn vinh Đức Chúa Trời. Rồi họ đi ra truyền giảng và có hàng ngàn người tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa mình. Họ cũng cầu nguyện cho người què được đi, người chết  sống lại, người bị quỉ ám được chữa lành. Hội Thánh mau chóng lan tràn ra các quốc gia xung quanh đến tận Âu Châu. Những hiện tượng như vậy cũng thường xảy ra trong lịch sử 500 năm của Tin Lành và được gọi là những cuộc phục hưng hay phấn hưng của Hội Thánh. Lửa phục hưng thường do những sứ giả phục hưng  là những người tận hiến cho Đức Chúa Trời, được Ngài dùng nhen lên và thổi bùng. Cũng có khi là một nhóm người, như nhóm thương gia ở NewYork năm 1857, khởi đầu chỉ có 10 người họp lại cầu nguyện trưa thứ tư hàng tuần, về sau lên đến hàng chục ngàn người, dẫn đến một cơn phấn hưng khiến cho trong vòng hai năm có một triệu người gia nhập hội thánh. Nơi nào có sự phục hưng thì hội thánh trở nên sống động, nhiều phép lạ xảy ra, bệnh nan y được chữa lành, tội nhân nổi tiếng bại hoại được biến cải lạ lùng và nhiều người trong số họ trở thành những nhà truyền giáo. Tín đồ yếu đuối nguội lạnh trở nên nóng cháy mạnh mẽ, đời sống họ được thánh hoá, họ sốt sắng cầu nguyện, học Kinh Thánh và thờ phượng Chúa. Nhà thờ trở nên đông đúc, phải lập thêm những nhà thờ mới. Các tổ chức truyền giáo hải ngoại được thành lập, phái nhiều giáo sĩ ra ngoại quốc đem Tin Lành đến cho các dân tộc khác. Hội Thánh cũng lập nhiều cơ quan từ thiện và trường học để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Theo các sử gia, từ cuộc kháng cách đến nay có 8 làn sóng Thức Tỉnh Toàn Cầu. Mỗi đợt Thức Tỉnh có nhiều sứ giả phục hưng xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, vào thời điểm khác nhau làm bùng lửa phục hưng cho nhiều Hội Thánh trên nhiều quốc gia khác nhau. Cuộc phục hưng đầu tiên mở đầu làn sóng Thức Tỉnh Toàn Cầu  xảy ra năm 1725 trong một hội thánh làng quê Moravian ở Đức, với dây chuyền cầu nguyện 24 tiếng/ngày, kéo dài 100 năm. Họ đã gởi 300 giáo sĩ đi truyền giáo ở các nước, và đã ảnh hưởng lên John Wesley là sứ giả phục hưng của nước Anh, người sáng lập giáo hội Giám lý. Tin Lành đến Việt Nam lần đầu tiên do Hội Truyền Giáo Christian & Missionary Alliance, là một trong nhiều tố chức truyền giáo thành hình trong đợt Thức Tỉnh thứ 5 từ năm 1882. Đến đợt Thức Tỉnh Toàn Cầu hiện đại kéo dài từ thế kỷ 20 qua đầu thế kỷ 21 thì các cuộc phục hưng nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới. Đến cuối thế kỷ 20 thì Tin Lành toàn cầu đã chuyển trục từ Bắc Mỹ và Âu Châu sang các nước Nam Mỹ và Á Phi. Nhà thờ lớn nhất thế giới không phải ở Mỹ mà ở Seoul Nam Hàn, với 750,000 tín hữu, và ở Jakarta Indonesia với 250,000 tín hữu. (Họ có nhà thờ chính với sức chứa vài ba chục ngàn người và nhiều nhà thờ vệ tinh ở các địa phương) Những cuộc truyền giảng của các sứ giả phục hưng thuở đầu như John Wesley qui tụ tối đa là vài ba ngàn người. Đến thế kỷ 20, Tiến sĩ Billy Graham ở Mỹ thường xuyên giảng cho những đám đông hàng trăm ngàn người. Ở Nam Mỹ, Carlos Anacondia cũng thu hút nhiều người như vậy qua việc nhân danh Chúa đuổi quỉ, chữa bệnh và đổi mới con người. Ở Phi Châu, các buổi truyền giảng của Reinhard Bonnke có khi lên đến 1,100,000 ngườT; hình chụp biển người cho ta thấy hình cong của trái đất, giống như hình chụp đường chân trời ngoài đại dương vậy. Tác Động trên Lịch Sử Về giáo dục:   – Ngay từ buổi sơ khai, việc phổ biến Kinh Thánh thúc đẩy công tác giáo dục xoá nạn mù chữ. Về sau, để giúp các trẻ em lang thang đầu đường xó chợ, các Hội Thánh Tin Lành lập các Trường Chúa Nhật, dần dần trở thành nơi dạy Kinh Thánh cho mọi người. – Hội Kinh Thánh Quốc Tế và các Hội Kinh Thánh quốc gia, cùng với các hội xuất bản và dịch Kinh Thánh, mỗi năm phát hành một lượng Kinh Thánh khổng lồ vượt xa mọi loại sách khác trên thế giới. Hội Wycliff Bible với những chuyên gia ngôn ngữ chú trọng đặt chữ cho các nhóm dân tộc chưa có chữ để dịch Kinh Thánh cho họ, đồng thời giúp họ mở mang kiến thức. Cho đến nay Kinh Thánh đã được dịch ra 670 thứ tiếng, riêng Tân Ước đã có mặt trong 1521 ngôn ngữ trên địa cầu. – Không phải chỉ xoá nạn mù chữ, các giáo hội cũng chú trọng việc giáo dục cấp đại học. Các trường đại học danh tiếng ở Mỹ như Harvard, Yale, Princeton, Brown ban đầu do các giáo hội Tin Lành sáng lập để huấn luyện mục sư. Các hội truyền giáo Tin Lành đi tiên phong trong việc mở hàng ngàn trường đại học trên thế giới. Đại Học Y Khoa Bắc Kinh danh tiếng hiện nay là do Giáo Hội Trưởng Lão thành lập năm 1917. Đại Học Nữ Ewha của Nam Hàn do Giáo Hội Giám Lý sáng lập năm 1886, hiện là trường đại học nữ lớn nhất thế giới. Về xã hội:   – Các cuộc phục hưng tác động mạnh mẽ trên nếp sống người dân. Những kẻ ăn chơi sa đọa trụy lạc được đổi mới. Những người bê tha rượu chè cờ bạc, trộm cắp, mại dâm cũng trở thành những người đàng hoàng, làm ăn lương thiện. Có nơi, các hộp đêm, quán rượu, rạp hát phải đóng cửa vì vắng khách. Có nơi, cảnh sát trở nên quá rỗi rảnh vì không có phạm pháp. Ở Việt Nam, những trung tâm cai nghiện thành công nhất là do các con nghiện tuyệt vọng đã được Chúa cứu lãnh đạo. –  Tin Lành nâng cao nhân phẩm. Trong Kinh Thánh có nói đến nô lệ nhưng dạy phải khoan dung với họ, nếu họ có cùng niềm tin thì xem như anh em. Công cuộc buôn bán nô lệ bị bãi bỏ trên toàn Đế quốc Anh nhờ một nhóm người Tin Lành do Nghị sĩ Wilberforce đứng đầu vận động. Tổng thống Abraham Lincohn nổi tiếng vì lãnh đạo cuộc chiến bài trừ chế độ nô lệ. Mục Sư Martin Luther King ở Mỹ, Giám Mục Desmond Tutu ở Nam Phi được quí trọng vì lãnh đạo phong trào nhân quyền chống kỳ thị chủng tộc. –  Nhiều tổ chức xã hội rất ảnh hưởng trên thế giới như Hội Hồng Thập Tự do Henry Dunant ở Thuỵ sĩ, Hội Hướng Đạo do Baden-Powell người Anh là những người Tin Lành thành lập vì lý tưởng nhân đạo. Ngoài ra cũng có những tổ chức truyền giáo nhưng thiên về phụng sự xã hội như Đoàn Quân Cứu Thế (Salvation Army) với 3 S ‘Soap, Soup, Soul’, hội YMCA (Young Men Christian Association) v.v... Cho đến nay có hàng ngàn tổ chức xã hội Tin Lành được thành lập để phục vụ các nạn nhân chiến tranh, thiên tai, nghèo đói trên thế giới. –  Cuộc phấn hưng do John Wesley lãnh đạo đã xảy ra lúc nước Anh đang diễn ra cuộc Cách Mạng Công Nghiệp. Vô số công nhân làm việc trong các hầm mỏ, xưởng dệt, xưởng máy trong các điều kiện vô cùng cơ cực. Trái với dự đoán của Karl Marx là cuộc cách mạng vô sản sẽ xảy ra tại Anh Quốc, rất đông công nhân tin Chúa đã họp thành các nhà thờ, được sự yễm trợ của các nhà nhân quyền, tranh đấu cho các công đoàn đạt được nhiều thắng lợi, nên cả hai giới chủ thợ cùng đồng hành phát triển, giúp nước Anh thoát được một cuộc cách mạng đẫm máu. Về khoa học kỹ thuật:  Trái với ngộ nhận của nhiều người cho rằng Tin Lành nghịch lại tinh thần khoa học, nhiều nhà khoa học tiếng tăm như Isaac Newton, Francis Bacon, Michael Faraday, Thomas Edison đều là những người Tin Lành. Tinh thần tôn trọng sự thật của Cơ Đốc giáo giúp ích cho sự tiến bộ khoa học kỹ thuật. Theo bản định giá của Harriet Zuckerman “Scientific Elite: Nobel Laureates in the US” (Giới Tinh Hoa Khoa Học: Khôi Nguyên Giải Nobel ở Mỹ), thì các nhà khoa học Tin Lành  chiếm 84.2% các giải Nobel hoá học, 60% Nobel y học và 58,6% Nobel vật lý, trong số các giải Nobel nước Mỹ nhận được từ năm 1901 đến 1972. KẾT LUẬN Những điều trình bày trên đây chỉ mới khái lược, chưa đi sâu vào những gì Tin Lành đã và có thể đem lại cho thế giới. Cuộc kháng cách có thể xem như là cuộc cách mạng tinh thần lớn lao đã ảnh hưởng sâu xa trên toàn thể nhân loại. Những thành tựu đạt được trong 500 năm qua đem cho ta niềm hi vọng rằng, dù cái ác có khả năng tàn phá bao nhiêu đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn nắm giữ lịch sử trong bàn tay đại năng của Ngài, và cuối cùng sự thiện sẽ toàn thắng.  Anaheim, tháng 11-2017 Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, M.Div.  

 • 0 LÒNG BIẾT ƠN - Mục sư Nguyễn Hữu Ninh

  • by Administrator
  • 22-01-2018

  Tin Mới Nhất ! Sáng thứ Sáu, Nov. 24, 2017 theo bản tin của NBC cho biết thêm: Johnny Bobbit Jr. là cựu chiến binh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, nhưng lại sa vào vòng nghiện ngập ma túy, trở nên homeless...  Với hão tâm của mình, Bobbit đã  vét tất cả số tiền mình có trong túi là 20 Mỹ kim để  đi mua xăng giúp cô Kate. Cảm động trước nghĩa cử đẹp của Bobbitt, cô Kate đã mở một trang nhà để vận động tài chánh 10,000.00 Mỹ kim giúp Bobbitt.  Ngày Nov. 23, số tiền donations là $116,00.00.  Sáng nay,  số tiền trợ giúp này tăng lên con số trên $290,00.00. Johnny Bobbitt, Jr. đã yêu cầu cô Kate lấy xuống trang cổ động tài chánh này sáng hôm nay, Nov. 24, 2017. ***** Theo USA Today kể lại: Tháng 10 vừa qua (2017), Kate McClure lái ô-tô trên xa lộ I-96 và xe hết xăng. Đấy là về đêm. Sợ hãi và căng thẳng, Kate ra khỏi xe rồi đi bộ đến trạm xăng và gặp Bobbitt. Anh ấy nói Kate hãy đi trở lại xe và vào bên trong khóa tất cả cửa lại. Những phút trôi qua, Bobbitt bước đến nơi Kate với một bình chứa xăng. Bobbitt đã không nói gì về tiền nong với Kate; vả lại, Kate McClure cũng chẳng có đồng xu teng nào trong ví của mình! Vài tuần sau, Kate trở lại nơi Bobbitt và trao tận tay anh ấy một áo khoác, găng tay, mũ và bít-tất. Hơn nữa, nàng cũng biếu Bobbitt một ít đô-la khi nàng gặp lại anh ấy. Tuy nhiên, McClure muốn làm những gì khác hơn thế nữa! Hai tuần lễ trước, nàng cùng bạn trai, Mark D’Amico, cả hai sống tại New Jersey, bắt đầu trang GoFundMe. Họ hi vọng sẽ vận động tài chánh được $10,000 -đủ số tiền để thuê một căn phòng apartment trong suốt 12 tháng tới, mua một ô-tô cũ với chi phí xăng nhớt trong sáu tháng tới... Câu chuyện đẹp nói trên cũng đã được một tờ báo địa phương loan tải... Thoạt đầu, con số hiện kim quyên trợ ít oi. Đầu tháng 11, số hiện kim nhận được là $769.00. Dần dần, số người tăng lên 4,000 trong ngày Thanksgiving với số tiền là $116,00. Và sáng nay, thứ Sáu ngày 24 tháng 11 số người quyên tặng hiện kim tăng lên 10,000 người với số tiền gần $300,00, trang mạng lưới Go Fund Me cho biết. Bobbitt, 34 tuổi, nguyên là cựu quân nhân Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ (Veteran – Marine Corps) anh đã được huấn luyện khoa cứu thương và phục vụ trong đơn vị cứu thương (paramedic) và cũng là nhân viên của Sở Cứu hỏa trước khi sa vào vòng nghiện ngập rồi vô gia cư... Johnny Bobbitt Jr. about 3 years ago ***** Một thiếu phụ tại New Jersey, người đã giúp một người vô gia cư đã kể lại chuyện thật đã xảy ra trong đời sống mình... Khi cô này lái ô-tô trên xa lộ I-95 vùng Philadelphia thì bình chứa xăng đã cạn hết. Cô Kate McClure, 27 tuổi, trong các ngày vừa qua đã làm cuộc vận động tài chánh có tên là GoFundMe campaign để giúp một “good Samaritan” (người Sa-ma-ri nhân ái). Đầu tháng 11 vừa rồi, xe cô cạn xăng trên xa lộ I-95. “Tại nơi ấy, tôi đã gặp Johnny”, cô Kate viết lại, “anh ấy thường ngồi bên ven đường mỗi ngày và trên tay cầm bảng. Ông ấy nhìn thấy xe tôi dừng bên đường và hiểu rằng có lẽ có chuyện gì “trục trặc” xảy ra rồi đây”. Anh ấy tiến đến gần tôi và nói rằng cô hãy vào trong xe và khóa mọi cửa xe lại nhé!” Phóng viên của AP kể lại rằng Johnny Bobbitt Jr. đã cuốc bộ vài blocks đường để đến một trạm xăng với 20 Mỹ kim và đấy là tất cả số tiền mà Johnny còn trong túi của mình. Trạm xăng nơi Bobbitt đã đến In this Nov. 17, 2017 photo, Johnny Bobbitt Jr., left, Kate McClure, right, and McClure's boyfriend Mark D'Amico pose at a CITGO station in Philadelphia.   (Elizabeth Robertson/The Philadelphia Inquirer via AP) Về phần Kate thì cô kể lại rằng trong ví của cô cũng chẳng còn một xu teng nào để hoàn trả số 20 Mỹ kim mà Bobbitt đã giúp đỡ mình trong giờ phút ấy! Tuy nhiên, sau nghĩa cử tốt đẹp của Bobbit, Kate đã quay trở lại gặp anh ấy nhiều lần và trợ giúp hiện kim, áo quần và thức ăn... Sau vài lần thực hiện việc làm trên, Kate bèn khởi sự cuộc vận động tài chánh với hi vọng rằng với số tiền trợ giúp ấy sẽ giúp Johnny Bobbitt Jr. ,34 tuổi, về việc thuê nhà và các chi phí khác. Kate hi vọng rằng mình sẽ có thể làm những gì hơn nữa để giúp Johnny, người đã nhiệt tâm có lòng vị tha giúp cô trong ngày ấy. Cô đã viết trong trang vận động tài chánh. “Tôi tin thật sự rằng tất cả những gì Johnny Bobbitt Jr. cần đến chỉ là một tí thôi. Ước mong rằng với sự giúp đỡ của quí vị tôi có thể chuyển đến anh ấy.” Những trợ giúp (donations) đã tuôn đổ vào từ cuộc vận động tài chánh khởi đầu do Kate nêu lên là $10,000 để giúp Bobbitt. Nay đã có 4,000 người hưởng ứng chiến dịch này vào sáng thứ Năm Thanksgiving (Nov. 23, 2017) nâng tổng số quyên góp được $116,00.00.    

 • 0 LÒNG BIẾT ƠN - Mục sư Nguyễn Hữu Ninh

  • by Administrator
  • 22-01-2018

    In this Nov. 17, 2017 photo, Johnny Bobbitt Jr., left, Kate McClure, right, and McClure's boyfriend Mark D'Amico pose at a CITGO station in Philadelphia.   (Elizabeth Robertson/The Philadelphia Inquirer via AP)  

 • 0 Video Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh - Mục sư Nguyễn Hữu Ninh

  • by Administrator
  • 22-01-2018

  Thưa quí vị: Tính đến hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2017, thì chỉ còn 18 ngày nữa là đúng 500 năm ngày kỷ niệm Phong trào Cải chánh Giáo hội do vị anh hùng đức tin Martin Luther đứng lên khởi xướng và lãnh đạo trong thế kỷ XVI tại Đức quốc... Lutheran Hour Ministries là một mục vụ chuyên đảm trách phát sóng trên radio, ấn hành các văn phẩm Cơ-đốc, video... của Giáo hội Lutheran – Missouri Synod tại Hoa Kỳ có tín lý thuần chánh, bảo thủ. Đặc biệt, trong dịp đại lễ quan trọng này, Giáo hội Lutheran trên toàn thế giới sẽ tổ chức đại lễ tại Wittenberg, Germany vào ngày 31-10-2017 để ghi nhớ phong trào Cải chánh lớn lao này, Lutheran Hours Ministries đã thực hiện một loạt Video mang chủ đề: “A Man Named Martin Luther” gồm có 5 phần nói Anh ngữ. A Man Named Martin - Part 3: The Movement             https://www.lhm.org/studies/studyvideofull.asp?ID=29943&fid=2937&mode=  (Includes subtitles in English) From Luther's 95 Theses in 1517 to the Peace of Westphalia in 1648, God was at work in the Reformation. Fierce debates over Scripture, church doctrine, and late medieval church practice led to theological positions articulating salvation as God's grace in action, with man being left to add nothing to his own salvation. In A Man Named Martin - Part 3: The Movement, viewers will see how the Reformation transformed European society and, eventually, left a profound impression around the globe. Promo Video - (1:05) Session 1 - (16:04) | Session 2 - (13:38) | Session 3 - (12:21) | Session 4 - (21:15) | Session 5 - (9:42) | Tại Việt nam, loạt video này đã được chuyển ngữ và chuyển âm sang Việt ngữ. “Gần 500 năm trước, một tu sĩ vô danh tại một thị trấn yên bình của nước Đức đã vận động một phong trào để từ đó tạo nên sự biến đổi trong nền văn minh Phương Tây. Người này có tên là Martin Luther. Tôi rất yêu thích câu nói của ông. Ông nói rằng: “Tôi chưa bao giờ nghĩ một cơn bão như vậy lại có thể nổi lên từ thành La Mã vì một mảnh giấy. Nhưng nó đã xảy ra. Bởi vì ông đã giải phóng Phúc âm của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Phúc âm đã bị chôn giấu gần 1.200 năm, bởi một giáo hội và bởi một quyển sách.” Mục sư Gregory Seltz (Diễn giả của The Lutheran Hour) Bản quyền: Lutheran Hour MinistriesKiểm duyệt bản dịch: Đinh Hải Âu - Globalinks Việt NamĐiều phối dự án: Nguyễn Ngọc Thiên LộcDịch thuật: Lê Khắc Vinh HiểnGiọng lồng tiếng: Thái Dương - Ly NguyễnThu âm: Nguyễn Ngọc Thiên LộcHậu kỳ: Hứa Việt Phương Cuộc Đời Martin Luther và Phong Trào Cải Chánh - Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5