Vietnamese Lutheran Church
Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam

Chào Mừng

Chào mừng quí vị và các bạn đã đến với  Trang Nhà vietnameselutheranchurch.org của Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ.

Vietnamese Lutheran Church
14200 Memorial Dr., Houston, TX 77079

 Kính chào các quí vị:

Hôm nay, tôi hân hoan gửi đến các quí vị lời chào thăm trong tình yêu thương của Cứu Chúa Jêsus Christ. Gần hai năm qua, vì một lý do đặc biệt, Trang Nhà của Hội Thánh TinLành Lutheran Việt Nam tại Houston, Texas phải tạm ngưng hoạt động…

Tiên khởi, từ năm 1997, Trang Nhà của Hội Thánh chúng tôi đã hiện diện trên hệ thống siêu xa lộ liên-mạng-lưới-toàn-cầu với một hình thức đơn giản, nhằm mục đích giới thiệu Hội Thánh Tin Lành Lutheran với các sinh hoạt và giáo lý thuần chánh từ trong Thánh Kinh.  Cho đến năm 2000, hình thức của Trang Nhà của Hội Thánh chúng tôi đã được cải tiến thêm một bậc.  Và từ đó, liên tục trong tám năm đã có rất đông độc giả trên thế giới, tại Việt Nam và dĩ nhiên tại Hoa Kỳ theo dõi và liên lạc với Hội Thánh chúng tôi. Tuy nhiên, sinh hoạt của Trang Nhà đã bị gián đoạn từ gần hai năm qua.

Do lời khích lệ của các tín hữu, thân hữu… đều  mong muốn Trang Nhà của Hội Thánh chúng tôi tái hoạt động… Và gần đây, chúng tôi liên lạc được với một thân hữu – là một WebMaster đã thực hiện các Trang Nhà về tôn giáo sẵn sàng giúp thiết kế Trang Nhà của Hội Thánh.  Chúng tôi rất cảm kích trước tinh thần phục vụ Chúa của WebMaster Alan Nguyen để Trang Nhà của Hội Thánh Lutheran tại Houston nay được tái hoạt động một cách tốt đẹp với hình thức tân kỳ hơn trước…

Ước mong Trang Nhà Vietnamese Lutheran Church tại Houston làm nhiệm vụ của một nhịp cầu nối kết các Hội Thánh Lutheran tại Việt Nam và Hoa Kỳ. 

Rất mong các quí tín hữu, thân hữu vui lòng thông báo đến các bạn hữu để cùng nhau xây đắp Trang Nhà của Hội Thánh Lutheran tại Hoa Kỳ  và Việt Nam qua các Tin tức, sinh hoạt và lời cầu nguyện cho công việc Nhà Chúa.

Trong Đấng Christ,

Mục sư Nguyễn Hữu Ninh
Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Lutheran
Houston, Texas

Such a pleasure to have you visit our homepage. This site has been targetted for Vietnamese surfers; therefore, most of the articles on this site are written in Vietnamese. Also, to view the pages properly, you need to download the free at Hoi Chuyen Gia Vietnam Vps Key Download Free:

http://www.vps.org/article.php3?id_article=274.

If you can not read Vietnamese, don’t worry. There are some Xers who prefer to share their belief and thought in English. Most of the articles related to Lutheran, Catechism, history, or liturgy translated by our Vietnamese pastors are available in English. We hope you gain knowledge about Lutheranism in general, as well as learn the foundation of Faith from our website.

We will try our best to post more articles frequently to serve your trust in Christianity. Also, please let us know your comment regarding our ministry in cyberspace. Or perhaps, any topic of Christianity you would want to learn more about from this website, please feel free to sent us an email.

Thanks much and be back soon!

 

Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam

Quản Nhiệm: Mục sư Nguyễn Hữu Ninh

#